Jaký cíl má tato kampaň, odpovídají ILONA MIKUŠOVÁ a MIROSLAVA ČERVINKOVÁ, které stojí v čele této rychnovské organizace.

O co v kampani jde?

Pro kvalitnější cvičení klientů s těžkým tělesným postižením jsme do Centra Orion v Dlouhé Vsi zakoupili rehabilitační přístroj motomed, jehož cena je 148 126 korun. Ty postupně splácíme. Rozhodli jsme se, že spojíme dva dobré skutky umožníme osobám s handicapem protahovat svaly a šlachy a také v rámci ekologické výchovy pomůžeme se sběrem surovin.

Kdo může pomoci a jak?

Tato výzva je zaměřená na veřejnost na všechny, kteří jsou ochotni pomoci dobré věci. Co tedy mají udělat? Stačí posbírat všechen starý papír, lepenky, noviny a časopisy, které doma či v kanceláři máte (je dobré roztřídit směsný papír papíry, časopisy a noviny mohou být společně a zvlášť kartony) a vše přivézt do sběrny surovin pana Krejčího Na Jamách v Rychnově nad Kněžnou. Tam pak každý podepíše, kolik kilo odevzdal, a peníze následně přijdou na náš účet. Samozřejmě všichni mohou odevzdat i jiné druhotné suroviny, nejen papír.

Co to vlastně je ten motomed?

Tento pohybově léčebný přístroj je určen nejen pro vozíčkáře, ale také pro osoby s dalšími pohybovými postiženími a poruchami koordinace pohybů. Připomíná rotoped, ale šlapky se díky motorku a elektronice pohybují samy a tím motomed umožňuje klientům udržovat pohyblivost, redukovat křeče a uvolňovat spasmy křeče, mobilizuje zbytkovou sílu svalů, podporuje chůzi a podobně. Procvičovat se díky němu mohou nejen nohy, ale také ruce.

Rozvoj motorických dovedností považujeme za důležitou součást komplexní péče Centra denních služeb. Více než dvě třetiny našich klientů má těžké tělesné nebo kombinované postižení, tyto děti mají téměř vždy poruchy koordinace pohybů, případně jsou upoutány na vozík a jejich pohyb je výrazně omezen. Cílem námi poskytované péče je snaha o zlepšení životních možností těchto lidí rozvoj motorických dovedností vede ke zvyšování svalové síly a kvality pohybu, úkony vyžadující zapojení jemné motoriky napomáhají nácviku sebeobsluhy.

Kolik klientů cvičení na motomedu využívá?

Pravidelně chodí cvičit zhruba 15 dětí a mladých dospělých s postižením jednou až třikrát týdně. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému dítěti i využití nejrůznějších cvičebních, rehabilitačních, balančních i masážních pomůcek.

Do kdy kampaň trvá a co všechno je s ní dále spojeno?

Kampaň potrvá do 15. listopadu. Podpořit nás mohou jednotlivci, kolektivy, kanceláře, instituce, firmy a další lidé. Každé kilo se počítá .

Vyhlásili jsme také soutěž o nejlepšího sběrače. Na benefičním večeru pro Orion, který proběhne dne 19. listopadu 2015 v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou, oznámíme nejen celkový výtěžek této kampaně, ale zároveň také vyhlásíme dva výherce v kategorii firem a v kategorii jednotlivců. Výherce každé kategorie obdrží dárek a certifikát.

Prosíme podpořte naše sdružení v této kampani, nevyhazujte papír, ale odevzdejte ho ve sběrně s tím, že peníze přijdou k nám do Orionu na splacení rehabilitačního přístroje motopedu.