V Rychnově nad Kněžnou Recyklojízdu přivítaly Hana Synková a Gabriela Marková z oddělení životního prostředí. Předaly Recyklojízdě baterie, které pro ni vytřídili občané města (bylo jich 83 kilogramů). Na setkání přišly také děti ze ZŠ a PRŠ Kolovratská Rychnov nad Kněžnou.

V Náchodě se za Recyklojízdou zastavil i místostarosta města Jan Čtvrtečka a tisková mluvčí Nina Adlof. S Evou Gallatovou z týmu Recyklojízdy si povídali o recyklaci baterií. Ta jim předala krabičky na třídění baterií pro občany. Řeč přišla i na místní školy a jejich zapojení do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Další cesta vedla do Trutnova, kde se akce zapojila do doprovodného programu Krkonošského cyklo maratonu. „Recyklojízda rozdávala krabičky Ecocheese na třídění a skladování baterií v domácnostech, členové týmu se setkali a pohovořili s místostarostou města Tomášem Eichlerem,“ uvedla za Recyklojízdu Eva Gallatová.

Ve Vrchlabí se za Recyklojízdou zastavil zastupitel města a předseda výboru pro ŽP Leoš Zvoníček. „Zaujal ho program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a slíbil, že ho nabídne vrchlabským školám. Recyklojízda rozdala několik krabiček na třídění baterií v domácnostech Ecocheese a vyrazila směr Jablonec,“ dodala Eva Gallatová.

Projekt organizuje nezisková společnost ECOBAT. Letošní Recyklojízda byla již třetím ročníkem. Častými a vítanými účastníky setkání s Recyklojízdou ve městech byli v minulých letech žáci a studenti mateřských, základních i středních škol. K základnímu týmu cyklistů se na trase připojovali další nadšenci včetně handicapovaných sportovců z projektů Cesta za snem nebo Sport4Help.

Na veřejná setkání přichází za týmem Recyklojízdy i zástupci měst - nejčastěji starostové, místostarostové nebo vedoucí odborů. V některých městech ještě před příjezdem Recyklojízdy organizují městské úřady sběrové akce. Vyzývají občany, aby přinesli baterie na radnici nebo na jiné určené místo. Baterky pak symbolicky v podobě certifikátu předají cyklistům.

Osvěta o recyklaci baterií je stále velmi důležitá. „Zatím jen necelá polovina baterií, které jsou v Česku dány do oběhu, končí na recyklaci. Mělo by jich být mnohem víc, protože každá baterie, která skončí ve směsném odpadu, škodí přírodě. A to je hlavní cíl Recyklojízdy - přesvědčit lidi, aby použité baterie odevzdávali na recyklaci. Když hodíte baterii do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když ale absolvujete pár kroků navíc k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji šetříte, protože díky recyklaci z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů,“ vysvětlila Eva Gallatová.

Sběrných míst je u nás už přes 22 tisíc. Asi nejznámější jsou červené venkovní kontejnery na třídění drobných elektrospotřebičů a baterií. Na popularitě získávají sběrná místa v obchodech. Kdykoli tedy půjdete nakoupit do supermarketu, můžete zde odevzdat i baterie. Dalším místem jsou sběrné dvory. Stále více měst a obcí zřizuje sběrná místa na baterie přímo na městských nebo obecních úřadech.

Recyklojízda v Rychnově nad Kněžnou.Zdroj: archiv