O kulatém výročí jsme si v příjemném prostředí povídali s IVOU LAŠTOVICOVOU, která kavárnu, patřící už pevně ke koloritu okresního města, zakládala společně s Janou Křížovou. Jednalo se o první projekt občanského sdružení Pferda – sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením.

Nové logo Kavárny Láry Fáry v Rychnově.

Narozeninový týden v Láry Fáry
pondělí 14. prosince ⋌16.30
Flétnový soubor I flauti matti

úterý 15. prosince ⋌16.30
Ptáčata – Rychnovský dětský sbor
středa 16. prosince⋌9 – 11
Tvořivé vánoční dílničky 
pro děti i maminky
čtvrtek 17. prosince ⋌14 – 17
Kávové kouzlení s Petrou 
Veselou – mistryní kávy ČR
pátek 18. prosince ⋌16:30
Carmina Alta – Rych. dětský sbor

Jaká byla vaše prvotní vize?
Šlo nám o zapojení lidí 
s mentálním postižením do běžného života a zejména jejich přípravu na budoucí zaměstnání, což probíhá doposud. Lidé získávají uplatnění na chráněných pracovních místech nebo se nám výjimečně povede, že seženou místo na otevřeném trhu práce.

Jak dlouho v kavárně pracují?
Nejsou tady napořád, ale skutečně se posouvají dál. 
Práce v kavárně je pro ně 
tréninkovou činností.

Dokážete si ještě vzpomenout na úplný začátek kavárny, když jste v Národním domě otevírali? Naplnila se vaše očekávání?

Musím říct, že hned po otevření kavárny nás mile překvapil velký zájem lidí. Předpokládali jsme, že se budeme rozjíždět delší čas, než se dostaneme do povědomí veřejnosti. Měli jsme obavu, zda se chytíme. Byl to první projekt a v okolí nic podobného neexistovalo. Vzpomínám si, že během prvního týdne v předvánočním čase jsme měli plno, přestože jsme téměř vůbec nevyužili reklamy.

Kdo vymyslel název kavárny 
a čím byl inspirován?

Napadlo nás to s kolegyní. Mojí oblíbenou knížkou je Paní Láryfáry od Betty MacDonaldové. Chtěli jsme dát kavárně veselý název. Myslím, že se nám to povedlo.

Jak si pochvalujete místo na pěší zóně?

Je vynikající. Dříve tady byly kanceláře rychnovské Kultury, která se přestěhovala o patro výš. Následně jsme prostory zrekonstruovali. Pravda, je to zde trochu malé, hodily by se větší prostory, ale nestěžujeme si. Před pěti lety jsme se rozšířili o druhou Láry Fáry kavárnu v Náchodě.

Kteří návštěvníci v kavárně převažují?
Chodí k nám především maminky s dětmi. Jsme nekuřácký provoz, takže si k nám přijdou v klidu vypít kávu i starší lidé.

Jak vaši klienti zvládají učit se činnosti potřebné k obsluze návštěvníků?
Byli od začátku a jsou doteď vynikající. Až na výjimky chodí do kavárny pracovat s nadšením . Těší se sem. Je to pro ně vytržení ze stereotypu běžného života. Učí se velmi rychle a stále nás překvapují. Většina kávu připraví od A až do ZET úplně sama. Učí se fakt rychle.
Kolik lidí nastupuje do směny?
Jeden dozorující člověk a jeden nebo spíše dva klienti. Lidé s postižením slouží ve čtyřhodinových směnách. Každý má individuální plán, takže je na půl roku přesně dáno, na čem pracuje. Vše je konzultováno s terapeutem. Plán je zaměřen především na zvládnutí pracovních dovedností. V úvodu třeba musí zvládnout to, aby do kavárny dorazil včas. Nebo se musí naučit respektovat pokyny nadřízeného. Než kavárna ráno otevře, tak od osmi do devíti hodin probíhá pravidelný úklid, kterého se účastní klient s terapeutem, jenž mu udílí pokyny. Během otevírací doby kavárny se vystřídají tři směny.

Systém objednávek z nápojového lístku pomocí kódů složených z písmen a čísel jste používali 
od začátku?

S kolegyní jsme speciální pedagožky, takže jsme přemýšlely
jaké pomůcky pro obsluhu vytvořit. Jak 
si to sobě i jim ulehčit, aby od začátku vše zvládali pokud možno sami. Vynechali jsme dlouhé názvy a vymysleli systém zkratek s čísly. Funguje velmi dobře. Při práci za barem používáme zase systém fotomanuálu, v němž je vše od přípravy kávy, přes koktejly až po poháry. Na vše máme fotomanuály. Obsluha má před sebou obrázky, na nichž je vše nafocené včetně surovin.

Můžou přesto nastat nějaké komplikace?

Je úsměvné, když třeba změníme značku suroviny nebo produktu, musíme je do manuálu nově nafotit. Nyní jsme si k desátým narozeninám nadělili do kavárny nové hrnky, což rovněž znamená předělání manuálu.Hrneček na obrázku prostě musí být totožný s tím reálným v kavárně. Máme je týden a množí se problémy.

Zvládají vaši klienti i další nadstandardní práci?

Ano. Zvládají třeba drobné nákupy nebo běžný úklid.
Máte přehled, kolik jich 
za deset let prošlo kavárnou?
Je to téměř padesát lidí.

Jak dlouho trvá jejich zaučení?

Je to velmi individuální. Někdo je u nás několik let a jiný jen pár měsíců.

Dokážou se vaši klienti osamostatnit a zařadit se sami bez asistence do běžného života?

Na kavárnu jsme postupně navázali několik dalších služeb. Máme tréninkový byt, v němž nacvičují bydlení. Na to navazuje služba podpora samostatného bydlení. Několik klientů už nyní skutečně bydlí samostatně. My jim poskytujeme pouze asistenci.
Kavárna se zaměřuje především na pracovní dovednosti a na pracovní uplatnění. je pravda, že s uplatněním na volném trhu práce máme určité problémy a chceme se právě na tuto oblast naší činnosti zaměřit ve spolupráci s rychnovským úřadem práce. Je to však složité. Částečně i proto vznikly dva naše sociální podniky – úklidová firma Láry Fáry, která uklízí v Rychnově a jeho okolí už od roku 2008. Od loňska funguje pekárna Na plechu. V nich jsou chráněná pracovní místa. Klienti dostávají standardní pracovní smlouvu a mají šanci si k invalidnímu důchodu něco přivydělat. Díky tomu se stávají dost soběstační, což je skvělé.

Kolik času potom u nich v samostatném bydlení obnáší asistenční péče?

Rozhodně nejde o osm hodin denně. Jedná se o 15 až 20 hodin měsíčně. Rozhodně nás mírou samostatnosti neustále 
velmi mile překvapují.

Blíží se oslava desátých narozenin. Co jste si k nim nedělili?

Vloni jsme změnili logo a letos jsme se rozhodli pro nové hrnečky a doufáme, že naše návštěvníky potěší také nová nová vlastní káva. Už delší dobu spolupracujeme s Petrou Veselou, mistryní kávy České republiky. Stala se patronkou naší kavárny. Během narozeninového týdne u nás bude kouzlit originální kapučína.

Prozraďte další novinky.
Snažíme se zútulnit dětský koutek. Získali jsme dar od partnera kavárny v podobě skvělé hrací kostky. Přibudou speciální nástěnné kapsáře na hraní pro děti.

Všiml jsem si, že návštěvníci už dávno kavárnu Láry Fáry nevnímají jen jako zařízení pro trénink mentálně postižených klientů. Chodí k vám na dobrou kávu a za pohodou, která u vás panuje…
To jsme si od začátku přáli. Rozhodně jsme nechtěli být zaměření pouze na to, že zde obsluhují lidé s mentálním nebo duševním onemocněním. Usilujeme o to, aby kafe u nás bylo skutečně dobré, stejně tak třeba dorty a další výrobky 
z naší pekárny Na plechu.