Ani po bouřlivém pondělním veřejném zasedání, které skončilo až v pozdních večerních hodinách, není vyřešena náhrada škody. Společnost Šumbor Kostelec n. O. po městu požadovala téměř šedesát milionů korun za znemožnění provozování recyklačního střediska stavební suti ve zdejších lesích a hrozila soudem.

Zásadní rozhodnutí o finančním vyrovnání mělo padnout právě v pondělí. Kostelecká starostka Iva Červinková a jednatel Šumboru Luděk Šitina již před zasedáním avizovali, že se dohodli na určitém návrhu a teď čekají, zda ho zastupitelé schválí. Mimosoudní jednání za město vedla komise bývalých radních: Ivana Červinková, Jan Havránek, Jiří Svátek, Luboš Mottl. Původně navržený Jiří Bartoš členství v komisi v březnu odmítl s tím, že diametrálně nesouhlasí s postupem radnice v této věci.

„S doporučením komise a rady se nemohu ztotožnit. Byla zde smlouva a někdo, kdo měl plnit, neplnil. Proto nevidím důvod, proč máme Šumboru něco vracet. Ba naopak bychom mohli ještě nárokovat například škody na zalesnění. Od začátku tvrdím, že v tomto sporu by měl rozhodnout soud,“ zopakoval svůj postoj Bartoš na zasedání poté, co jeho kolega Luboš Mottl seznámil zastupitele a veřejnost s navrhovaným finančním vyrovnáním.
Podle Mottla je dohoda o narovnání výsledkem několika schůzek pracovní komise. Od začátku byla jednání vedena v tom smyslu, že nárok firmy Šumbor je neodůvodněný jak z hlediska znění, tak i výše. V dalších krocích Šumbor předložil návrh na úhradu nákladů, které vznikly s jeho založením a administrací jeho činnosti. „Ani tato částka nebyla podle nás dostatečně odůvodněná. Proto komise zkalkulovala veškerý profit, který obdrželo město za dobu činnosti zmíněné firmy. Návrh komise pro Šumbor tedy zněl, že se město vzdá této konečné částky v hodnotě 359 tisíc korun,“ uvedl radní a člen komise.

S tím nesouhlasili autoři petice proti provozování recyklačního střediska, přítomní občané, ale ani kostelecká místostarostka Irena Weisserová, která se však obává soudu. „Od začátku sice nepodporuji mimosoudní jednání a žádnou částku bych neplatila, ale jít do soudního sporu považuji za dosti velké riziko,“ uvedla.

„Já s vámi nesouhlasím. Proč se bojíte soudního sporu a předjímáte, jak dlouho bude trvat a rozhodovat? Vy jste zde jasně řekli, že nároky jsou neopodstatněné. Soud prvně řeší, jestli je na něco nárok, a pak se teprve zajímá o škodu,“ reagoval právní zástupce občanů Břetislav Fiala z Kostelecké Lhoty.

„Firma, která nejdříve požaduje téměř šedesát milionů korun a pak je schopná přistoupit na odškodnění ve výši 359 tisíc korun, by do žádného soudu nešla. Proto bych to neplatil,“ argumentoval přítomný občan, zatímco členové vyjednávací komise jsou opačného mínění.
I pro odlišné názory nejen v řadách veřejnosti, ale i přítomných zastupitelů, se nakonec nepodařilo problém vyřešit. „Nadpoloviční většina přítomných zastupitelů nepřijala navržené usnesení, a proto budeme znovu vše řešit na dalším jednání. Protože je zde více nevyřešených záležitostí, nejen Šumbor, zvažujeme svolat mimořádné zasedání,“ komentovala rozhodnutí starostka Ivana Červinková.