Rekonstrukce kašny byla náročná a trvala celkem rok. „Oprava představovala kompletní obnovu podzemního zásobníku na vodu, horního bazénu, ale především středového pylonu kašny s motivem čtyř ryb chrlících vodu," prozradil k rekonstrukci starosta města Petr Hudousek.

Rokytnickou kašnu zrestauroval Jaroslav Vrbata z Pardubic. Některé části středového pylonu musely být nově vysekány z kvalitnějšího pískovce. Letos v dubnu byla do podzemí kašny namontována nová vodoinstalace, která vedle oběhového čerpadla s filtry obsahuje také speciální ionizační lampu pro částečnou desinfekci vody.

V letech minulých byla kašna navíc často opravována pouze amatérským způsobem, což působilo při rekonstrukci nemalé problémy.

Kromě nového pylonu prošel obnovou také pískovcový podzemní bazén, který tvoří více než padesát procent objemu hmoty celé kašny. Nebude se do něj napouštět voda, ale v tomto prostoru budou instalovány dva plastové zásobníky, které zajistí cirkulaci vody jako doposud. Podle radnice stříkající kašna k centru města prostě patří. „Celkové náklady na opravu kašny dosáhly částky 867 tisíc korun a na její opravu přispělo také ministerstvo kultury dotací z programu regenerace městských památkových zón ve výši 327 tisíc," uvedl Petr Hudousek.

Kašna za posledních více než 70 let neprošla žádnou náročnější opravou. V roce 1969 byla dokonce poničena, pracovníci místní svíčkárny do ní totiž na protest v den 1. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy nalili vosk a ten pak zapálili.

Vzhledem k tomu, že kašna patří mezi kulturní památky, muselo město postupovat podle stanovisek památkové péče.

„Samozřejmě by se měl zachovat původní ráz místa, vše se ale musí udělat podle dnešních možností," uvedla již dříve Jiřina Chovančíková, referentka památkové péče v Rychnově nad Kněžnou.

Opravy kašny byly po náročné rekonstrukci slavnostně ukončeny v sobotu 2. května. Při této významné události pořádalo město a rokytničtí dobrovolní hasiči zajímavou akci, kdy se soutěžilo v čerpání vody do horního bazénu kašny. Voda se čerpala pomocí historické hasičské stříkačky.