„Kašna fungovala a nefungovala, když byla bez vody, dělali si z ní někteří odpadkový koš. Budu rád, když se to změní,“ těší se jeden z obyvatelů Trčkova náměstí. Pokud se vše povede, bude kašna velice efektní a významně přispěje k celkovému vzhledu náměstí, na své místo se prý vrátí v říjnu.

Kašna bez základů

Původně měla být kašna především vyčištěna a opravena, během prací na Trčkově náměstí se původní záměr změnil. „Po odkrytí spodních částí jsme zjistili, že kašna nemá pevné základy. Podloží bylo sypké a nestabilní, hrozilo tak trhání jednotlivých kamenných bloků, časem by voda prosakovala. Na základě těchto zjištění jsme přistoupili k větší rekonstrukci,“ vysvětluje Jaroslav Koudelka, referent odboru majetku a rozvoje města.

V příštích dnech návštěvníci Opočna kašnu neuvidí, pracovat se bude v dílně. „Kašnu jsme museli demontovat, rozebrané díly zrestaurujeme v dílně. Musí se udělat nová vodoinstalace a pevné základy, které zajistí stabilitu kašny, teprve potom sestavíme zrestaurované díly přímo na místě,“ sděluje kameník Ondřej Seidl.

A jak bude nová kašna vypadat? Oproti původní s jediným pramenem si určitě polepší. Centrální výtrysk pro napěněný proud vody bude v rozích čtvercové kašny doplněn tryskami, směřujícími proud vody do nasvětleného středu kašny. Pokud se vše povede, bude kašna velice efektní a významně přispěje ke zpříjemnění letních dnů, pro místní i pro turisty.

(dm)