Královéhradecký kraj totiž už před časem vyhlásil záměr, že hodlá areál kláštera, jenž je nyní v jeho majetku a nevyužívá ho, prodat. Přestože deklaroval, že kromě kupní ceny bude rozhodující i záměr nového majitele, Opočno nechce jen přihlížet.

Do celé záležitosti se tak nyní vložil i řád kapucínů, jenž podporuje plány města, které si umí představit, že by se do areálu přestěhovala knihovna, částečně i některé obory „zušky" a navíc by tady mohl vzniknout depozitář Královéhradeckého biskupství. „Zároveň by mohla vzniknout i výstavní síň, kde by byly unikáty ze sbírek biskupství vystavovány," popisuje plány starosta, jenž našel podporu i u biskupství a také u zastupitelů.

Ti záměr před časem jednohlasně schválili a nyní také na pondělním zasedání odsouhlasili smlouvu budoucí o smlouvě darovací.
Klíčový dokument včera podepsal v Praze starosta a zástupce řádu kapucínů. Právě na základě této smlouvy by se v budoucnu, pokud řád uspěje v začínajícím soudním sporu, stalo majitelem Opočno.

„V nejbližších dnech budeme na Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou podávat žalobu na určení vlastnictví k areálu kláštera. Zároveň s ní podáme i návrh na předběžné opatření, aby nemohlo být s majetkem nakládáno do doby, než o něm bude rozhodnuto," objasnil Tomáš Nahodil, právní zástupce řádu kapucínů.


Celá věc tkví v osobě vlastníka areálu opočenského kláštera. Nyní jím je podle katastru nemovitostí Královéhradecký kraj, avšak právní zástupce kapucínů Tomáš Nahodil je toho názoru, že jím nikdy být neměl.

„V roce 2003 přecházel některý majetek z vlastnictví státu na základě zákona na kraje či obce a jiné subjekty. Avšak samotný zákon uváděl, že k tomu nesmí dojít, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. V případě kapucínského kláštera je tím zvláštním zákonem zákon o půdě z roku 1991, který stanovil, že církevní majetek nesmí být převáděn anebo s ním být jinak disponováno, dokud nebude platný zákon o církevních restitucích, k čemuž došlo až letos v lednu. Proto se domníváme, že přechod vlastnictví kláštera na kraj je neplatný a majitelem je stále stát," objasnil celou zápletku Tomáš Nahodil.

Pokud soud skutečně uzná, že majitelem je stát, pak budou moci kapucíni požádat v rámci církevních restitucí o vydání  celého areálu a následně by došlo k jeho darování městu.
To, že řád jako takový nemá o areál zájem, uvedl i radní Josef Dvořák, v jehož gesci jsou majetkové záležitosti kraje.

„Udivuje mě tento postoj řádu. My jsme je oslovili v okamžiku, kdy se začalo uvažovat o prodeji kláštera, zda o něj mají zájem, a odpověď byla v tom smyslu, že nemají," objasnil radní.

Právní zástupce kapucínů však citoval odpověď řádu zcela jednoznačně: „Nebudeme kupovat nemovitosti, které nám byly před lety ukradeny."
Josef Dvořák však namítá, že podle jeho informací, jež zjišťoval i na ministerstvu, jsou majetkoprávní vztahy s církví vyřešeny. „Samozřejmě jsem zjišťoval, jaká je situace v tomto případě, a bylo mi řečeno, že nejde o majetek dotčený církevními restitucemi," poznamenal.

Podle něj ho zaráží i jednání města. „Je nám jasné, že Opočnu není jedno, co bude s areálem dál, a také proto s městem jednáme.

Navíc kritériem v případě prodeje není jen nabízená kupní cena. Také současné poptávkové řízení neznamená, že některý z možných záměrů zájemců o koupi musíme přijmout. Na druhou stranu se musíme chovat jako řádný hospodář a není možné majetek bezúplatně převést městu, jak požadovalo,"  upřesnil radní.

Město totiž původně požádalo kraj, aby by mu areál, jehož odhadní cena je 8,5 milionu korun, převedl s tím, že ponese veškeré náklady spojené s jeho opravou a údržbou.

„V tuto chvíli budeme vyčkávat, jak vše dopadne, ale jsme rádi, že nás řád podpořil a není mu jedno, co s areálem v srdci města bude," dodal starosta Štěpán Jelínek.