„Nyní je kaplička v havarijním stavu. Propadá se střecha a zatéká tam,“ říká Vladislav Bukáček ze Sdružení Neratov. Na opravu se získalo i třicet tisíc korun z grantu od nadace Občanského fóra. Jeho podmínkou však je, že se kaplička musí opravit svépomocí. Proto se dali dohromady lidé a řemeslníci ze Sdružení, ale i z okolí.
Kladem grantu je, že jej mohou podat nejen organizace, ale také fyzické osoby a získat alespoň minimální částku, za kterou se však dají drobné církevní památky v krajině opravit. „Člověk, když chodí po zdejší krajině, vidí, jak a co chátrá. Pak jsem někde viděl ten grant, tak jsme ho zkusili podat a vyšlo to. Říkáme si, kdo jiný by to měl opravit, když ne my. Přeci to nenecháme úplně spadnout,“ míní Vladislav Bukáček.
Tak se lidé ze Sdružení Neratov pustili nejen do rekonstrukce kostela v Neratově, ale i této kapličky. V budoucnu uvažují i o opravách kostela ve Vrchní Orlici. Horský kout tak díky nim znovu ožívá.
Kaplička je jedna z mála, které z původních drobných památek po okolních horských stráních zbyla. „Podobných památek tu bylo několik. Tato je poslední, která zůstala. Z těch zbylých už jsou vidět jenom základy v trávě,“ dodává Bukáček ze Sdružení Neratov, které obnovilo střechu tamního chrámu.

Co se do tištěného vydání nevešlo:

Sdružení Neratov vzniklo jako dobrovolné společenství lidí, kteří se chtějí podílet na obnovení poutního místa smíření v Neratově tím, že přispějí k výstavbě, vybavení a provozování sociálních, charitativních, event. zdravotnických zařízení, která budou sloužit potřebným lidem. Sdružení je nezávislé, nepolitické a nestátní.

Sdružení Neratov je občanské sdružení ve smyslu Zák. č. 83/90 Sb. O sdružování občanů a je registrováno MV České republiky č.j. VSC/1-14940/92-R ze dne 11.9.1992.

Cílem Sdružení Neratov je:

  • Pomoc lidem v nouzi zaměřená především na děti opuštěné nebo s fyzickým či mentálním postižením, zvláště formou pěstounské péče, na lidi s mentálním postižením, především formou opatrovnické péče v rodině a na lidi, kteří mají potíže s adaptací v běžném životě.
  • Rekreační pobyty pro skupiny dětí s postižením v prostorách Sdružení.
  • Vybudování farmy a chráněných dílen jako pracovní příležitosti pro stálé obyvatele a pracovní terapie pro postižené.
  • Budování zázemí pro rodiny ochotné žít s lidmi s postižením v souladu s uvedenými cíly - výstavbou rodinných domků nebo adaptací stávajících budov.
  • Vytvoření různorodých činností a prací tak, aby postižení mohli v nestálosti povahy přecházet na jiná pracovní místa a tím čelit případným depresím či útěkům.
  • Obnovení života pohraniční obce.