Účinným protipovodňovým opatřením jsou zpětné klapky na kanalizaci. Obec na ně nemá. Pořídí si je občané?

Kvasiny zažily ničivou sílu vody před devíti lety. Nyní je obec rozkopaná, protože se tu staví nová kanalizace. Rozhoduje se, zda klapky na kanalizaci pořídit.

„Zpětné klapky by byly dobré pro domácnosti. Mnozí občané zažili, jaké to je, když se nejen voda valí do bytů záchody a kanály,“ uvedl starosta Pavel Ulrich.

Pokračoval, že obec zatím nemá informace, kde by se klapky mohly sehnat. Scházejí i finance na zakoupení bezpečnostního opatření pro obyvatele. „Vítal bych dotační fondy právě na financování opatření proti povodni,“ dodal.

Klapky jsou náchylné k rezivění a musí se častěji kontrolovat. V případě živlu však ucpou vstupy a zabrání nejhoršímu. Někteří obyvatelé jsou ochotni si je zaplatit.

„O této možnosti uvažuji i za cenu, že si klapky uhradím. Problém je spíše v tom, že jsme tři sousedé napojení na kanalizaci, takže bychom se museli domluvit, nebo bych ji umístil až u současného septiku,“ řekl Otto Kopecký, občan postižený povodní. Pro starší lidi však už klapka může znamenat větší zásah do rodinného rozpočtu.

 

Co se do tištěného vydání nevešlo:

 

„Slyšel jsem, že by zpětné klapky na kanalizaci měly stát zhruba čtyři tisíce korun. Já si umím i představit, že bych do této protipovodňové ochrany investoval ze svého. Ale pro mnoho starších občanů vdůchodu, to je jistě poměrně velká částka. Možná by nebylo od věci, kdyby se povedlo získat někde peníze alespoň pro obyvatele, kteří na to opravdu nemohou mít,“ pokračoval kvasinský občan Otto Kopecký.

Jeho slova potvrdila důchodkyně, která si však nepřála být jmenována: „Pro mě jsou i dva tisíce hodně peněz. Kdekdo může namítnout, že barák jednou podědí děti a tak by to mohly zaplatit, ale tohle nehodlám nyní řešit. Prostě na to nemám.“