Malou obec v těsném sousedství Dobrušky dlouhodobě trápí chybějící vodovod. Aby na jeho zřízení mohli místní alespoň pomýšlet, je nutné naplánovat i výstavbu kanalizace.

To však prý někteří občané nesou s nelibostí, a tak se zoufalá snaha starosty zajistit své obci jednu ze základních vymožeností obrací proti němu samotnému.

„Tu situaci bych označil za jedno velké zoufalství. Zhruba deset let řešíme zajištění prostředků pro výstavbu vodovodu, ale dotační podmínky jsou přinejmenším zamotané. Šanci podstatně zvyšuje to, když se současně žádá o dotaci na výstavbu kanalizace. Kvůli tomu jsem si ale v obci udělal u mnoha lidí zlou krev," vyznal se Luboš Řehák, starosta Valu.

Také on sám prý vnímá tento požadavek jako nutné zlo. Dokumentace na realizaci obou projektů byla již jednou vypracována, ale pak ze všeho sešlo kvůli chybějícím prostředkům.

Jakmile bude zveřejněna dotační výzva, chce se obec o peníze opět ucházet. V procesu udělování finančních prostředků ale zůstává stále hodně neznámých.

„Co když získáme dotaci pouze na kanalizaci, a na vodovod ne? Přitom právě vodovod je naší prioritou," popsal své obavy starosta obce.

V případě realizace obou staveb by přitom šly náklady do řádu desítek milionů korun. V těchto dnech nicméně obec žádá o vydání územního rozhodnutí na stavbu kanalizace, jejíž dokumentace musela být přepracována kvůli změnám v dotačních podmínkách.

Projekt vodovodu zůstal zachován, protože se stejně jako v dřívější době počítá s napojením obou částí obce, jimiž jsou Val a Provoz. Naproti tomu kanalizace by měla být zřízena pouze ve Valu.

„Dřívější podmínka hovořila o tom, že kanalizace musí být vyprojektována pro celý katastr obce, což by v našich terénních podmínkách bylo náročné a vynutilo by si to zřízení tlakové kanalizace," vysvětlil Luboš Řehák, starosta Valu.

Tato podmínka ale již byla zrušena, takže při případném uskutečnění této akce by mohla být použita kombinace tlakové a gravitační kanalizace, což by původně odhadované náklady mohlo výrazně snížit. Čistírna odpadních vod by se pak nacházela v lokalitě Valské Doly v blízkosti přírodního divadla.

Zda na realizaci těchto staveb vůbec dojde, je zatím ve hvězdách. „Dotační peníze šly v minulosti na množství diskutabilních projektů, ale to, že někde lidé dosud nemají vodovod, nikoho nezajímá," dodal Luboš Řehák.

Tato záležitost přitom brzdí i další rozvoj obce. Ta by totiž byla schopna nabídnout zájemcům stavební parcely, ale výhled na zajišťování úředního povolení pro zřízení vlastní studny by nejspíše nikoho nelákal.