OČIMA ŘEDITELKY

Ředitelka opočenské základní školy se od dění v ní dokázala odtrhnout jen na čas krátké dovolené. Jinak byla na pracovišti prakticky neustále. „Já sama jsem ve škole skoro celé prázdniny. Jinak mne nahradil buď zástupce, nebo ekonomka. Ve škole se totiž v červenci střídali řemeslníci a raději jsme s nimi byli v kontaktu," vysvětlila Jana Hrnčířová, ředitelka ZŠ Opočno, s tím, že nyní se již rozbíhá generální úklid. To však neznamená, že by si mohla odpočinout. Právě naopak – srpen je pro ni hodně hektický.

„Musím připravit plán práce na celý školní rok a všechnu ostatní dokumentaci, jako je koncepce rozvoje školy, plán dalšího vzdělávání pedagogů, plán hospitační činnosti a také výroční zprávu školy. Aktualizovala jsem také školní řád a některé další dokumenty," vyjmenovala  ředitelka.

Pedagogický kolektiv ji posílí až v posledním srpnovém týdnu, který bude pro všechny hodně náročný. „Budeme mít  několik porad, třeba o nových webových stránkách nebo oslavách založení školy,"uzavřela Jana Hrnčířová.

OČIMA UČITELKY

Řadoví učitelé mají prázdninový program přeci jen o něco volnější. „Právě se chystám na letní tábor, takže myšlenkami jsem ještě někde úplně jinde," říká Radka Polívková ze základní školy Masarykova. Pro tu začne školní příprava až s posledním srpnovým týdnem,podobně jako pro většinu jejích kolegů.

„V tomto čase musíme absolvovat množství různých porad a také se účastníme opravných zkoušek. Na mne ale letos tahle méně příjemná povinnost naštěstí nevyšla," zaradovala se Radka Polívková, která vyučuje Český jazyk.

Přesto i na ni zbude dost úkolů. Zapojí se například do přípravy učeben, kabinetů a nevyhne se ani papírování. „Jakožto výchovná poradkyně připravuji adaptační kurzy pro šesťáky. Ve třídách se nám totiž sejdou děti z různých míst okresu a je důležité, aby se vzájemně poznaly  a vytvořily si přátelské vztahy již od začátku," vysvětlila učitelka s tím, že na nový školní rok se těší, protože dostatečná praxe ji už naučila, jak zvýšenou zátěž z jeho začátku zvládnout bez větších problémů.