Josef Erben se narodil 28. dubna v 1830 v Kostelci nad Orlicí. Byl středoškolským profesor dějepisu a zeměpisu na reálce. Působil také v Mladé Boleslavi a v Praze, v letech 1862 až 1875 se stal docentem statistiky na ČVUT v Praze. Josef Erben působil od roku 1870 jako ředitel statistické kanceláře hlavního města Prahy. Pracoval také jako odborný publicista a překladatel, z díla: Počátkové zeměpisu (1863 a 1868), Obraz zeměkoule (1862), Politická a místopisná mapa království českého (1875, 1878).