"Momentálně máme kolem dvaceti dětí a přišli nám žádosti mnoha dalších. Budeme muset začít trošku zvažovat, abychom to personálně zvládli, tuto "službu" zajišťují paní vychovatelky a asistentky, protože učitelé učí. Zájem je obrovský. Ani jsme to nečekali, ale je to asi dané i tím, že jsme chtěli dětem umožnit se učit, aby to nebyla jen "hlídárna". Uděláme s nimi úkoly, mohou se připojit na distanční výuku se svou třídou. Ten zájem nás zaskočil, protože na jaře jsme tu měli jen devět dětí," říká zástupce ředitele pro první stupeň Jiří Janovec.

Pro docházející školáky jsou vyhrazeny prostory družiny. Ale o učebny prý tolik nejde. Spíš o lidi.

"Máme čtyři paní vychovatelky, dvě paní učitelky, jedna je důchodkyně, a asi osm asistentů, kteří se u dětí střídají. Zdá se to jako hodně, ale vzhledem k tomu, že provozní doba je od šesti od rána do šesti večer a na každé dítě jsou jiné požadavky, tak je to hrozně málo. Zjistili jsme, že ve čtyřech lidech jde dopoledne zvládnout jen stěží, abychom s nimi dokázali udělat potřebnou práci. Navýšíme ještě počty lidí, kteří s nimi budou v průběhu dopoledne na šest a odpoledne s nimi budou čtyři," vysvětluje Jiří Janovec.

Škola žákům poskytla i notebooky. "Máme výkonnou síť, tak není problém s připojením. V podstatě, pokud mají distanční výuku, připojí se každý ke své domovské třídě. Je tu ale spousta obcí a každá škola to má jinak, děti mají třeba jen "na papíru", co se mají učit. Pak se udělají taková hnízdečka a žák si na distanční výuku odejde do jiné třídy, aby měl klid, a mohl tam pracovat se svojí paní učitelkou. Ostatní se snažíme dovzdělávat my, aby té práce doma měli co nejméně. Aby zdravotníci, až přijdou domů, si oddechli. Dali jsme si to jako náš cíl, ale s přibývajícím počtem dětí nevím, jestli se nám ho podaří naplnit. Je to náročnější, ale tu službu společnosti dělat chceme. Je potřeba," dodává Jiří Janovec.