Podle mapy čapích hnízd byli čápi pozorování letos už asi na 15 místech Rychnovska. Dvě hnízda lze sledovat online díky kamerám.

A to ve Vamberku:

Zdroj: Youtube

A v Rychnově nad Kněžnou:

Zdroj: Youtube

V letošním roce se dobrovolníci mohou zapojit po 10 letech do celostátního sčítání čápů černých. Hlavním cílem je odhadnout aktuální počet hnízdících párů na celém území Česka. Jeho výskyt byl zaznamenán v minulosti například v obci Semechnice na Rychnovsku. Právě mládě ze semechnického hnízda bylo hospitalizováno na podzim roku 2016 v Záchranné stanici pro hendikepovaná zvířata v Jaroměři a čáp tady pobyl rok a půl. Na jaře roku 2018 byl vypuštěn na Josefovských loukách a asi po měsíci si našel cestu domů a byl viděn v Semechnicích. A vrátil se sem i na jaře roku 2019.

Čapkovi v Rychnově už opatrují pět vajíček.
Čapkovi na komíně v Rychnově mají na čápata zaděláno. Už opatrují pět vajíček

Jak uvádí web České společnosti ornitologické ČSO), na začátku minulého století tento druh vymizel z části střední Evropy, ve 30. letech začal znovu osídlovat původní území. Čáp černý opětovně osídlil území České republiky od 40. let minulého století.

„Předtím hnízdilo několik párů pouze v lužních lesích na jižní Moravě. Znovuosídlení probíhalo ze severovýchodu, koncem 40. let 20. století byla prokázána hnízdění na severní a střední Moravě, v roce 1952 bylo nalezeno první hnízdo v Čechách v Krkonoších a přibližně o 10 let později již hnízdil v Čechách na více místech, především v pohraničních horách a v zachovalých lesních porostech chráněných území. Počet černých čápů rychle narůstal – v roce 1966 byl odhadován na 50 párů, v letech 1973-77 to bylo již 150 párů,“ zmiňuje ČSO.

Zdroj: Pixabay/Roy Buri

Při prvním sčítání v roce 1994 byl počet čápů černých odhadnut na 330 párů, v roce 2004 na 400 párů a v roce 2014 to bylo už 505 párů.

„V posledních letech přicházejí z různých míst a oblastí zprávy o tom, že čápi černí téměř vymizeli a nejsou pozorováni. Možnou příčinou jsou velká sucha a vyschnutí drobnějších potoků a tedy nedostatek potravy pro dospělé čápy i pro mláďata. Z tohoto důvodu je letošní sčítání velmi důležité, abychom zjistili aktuální stav čápů černých a mohli jej porovnat s rokem 2014,“ vysvětlují ornitologové.

Jak je to s hledáním hnízd čápů černých?

Čápi černí jsou na rozdíl od jejich blízkých bílých příbuzných velmi plaší. Pohyb v okolí hnízda je ruší a opakované návštěvy mohou vést dokonce k opuštění hnízda. Hlavním úkolem proto není hledání hnízd, ale záznamy opakovaných pozorování v hnízdní době. Ty naznačují přítomnost hnízdního páru a jeho teritorium – tedy pravděpodobné hnízdění, tj. nejdůležitější kategorii. Ani známá hnízda není potřeba navštěvovat, ty zkontrolují zkušení kroužkovatelé ve spolupráci s lesními hospodáři, aby nedocházelo k vyrušování hnízdících ptáků. Případné nové nálezy hnízd zadávejte skrytě a konzultujte s koordinátory, kteří zajistí i přiměřenou ochranu lokality.
Samozřejmě se můžete kdykoliv obrátit i mě jako hlavního koordinátora. Prosím, přijměte tuto výzvu ke spolupráci a pojďte do toho s námi. Občanská věda láká a čáp černý je nádherný a stále trochu tajemný pták.
František Pojer /ČSO/

Mohlo by Vás také zajímat: V Orlických horách žije ve dvou smečkách 15 až 20 vlků. Jdou hlavně po jelenech

Zdroj: FB Ochrana velkých šelem