Ozdobili jsme stromeček a s nebeskými anděly jsme si zazpívali koledy. Dlouhé čekání na Ježíška si děti zkrátily výrobou pohyblivé figurky a pouštěním lodiček z ořechů. Vrcholem všeho byly rozzářené oči všech dětí nad dárečky, které našly pod stromečkem. O stylové pohoštění vánoční cukroví, se postaraly šikovné maminky.

Všichni jsme se rozcházeli s pocitem sounáležitosti a s ujištěním, že se určitě po novém roce zase sejdeme při různých broučkových akcích.

Za Občanské sdružení Brouček bychom chtěli popřát všem do roku 2012 hodně úspěchů, pevné zdraví, úsměv na tváři a okolo sebe spokojené a šťastné „Broučky“.

Děkujeme nejen našim hlavním partnerům Městu Solnici, Obci Kvasiny, Ministerstvu práce a sociálních věcí, ale i všem ostatním sponzorům za podporu a důvěru v naši organizaci.

OS Brouček