Odpovědi nakonec  prostřednictvím tiskového odboru poskytl ředitel zdravotnického holdingu, který řídí krajské nemocnice, Jiří Skřivánek.

Jaký je důvod, že ředitel 
Oblastní nemocnice Miroslav Vávra k 30. červnu končí?
K poslednímu červnu končí pracovní smlouvy všem ředitelům krajských nemocnic, protože se mění jejich organizační struktura. Od 1. 7. povedou nemocnice předsedové představenstev. Panu Vávrovi bylo nabídnuto místo v představenstvu nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem a pan Vávra toto místo přijal.
(Poznámka redakce: Miroslav Vávra toto tvrzení však nepotvrzuje.)

Proč došlo k tomu, že mu nebyla prodloužena smlouva? Kdo 
o tom rozhodl?
Změny ve vedení krajských nemocnic jsou plně v kompetenci Zdravotnického holdingu a vycházejí z představ o jiném způsobu řízení Zdravotnického holdingu a nemocnic a zvýšení osobní odpovědnosti za prosperitu nemocnice. Členové představenstev například budou ručit i svým osobním majetkem.

Jak hodnotíte působení Miroslava Vávry v čele nemocnice v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou?
Ze své pozice mohu hodnotit působení pana Vávry včele Zdravotnického holdingu. V této souvislosti mohu říci, že pan Vávra svou historickou úlohu splnil a plně uznáváme jeho zásluhy.

Kdo bude novým šéfem nemocnice? Kdy do funkce nastoupí?
Nová představenstva krajských nemocnic začnou fungovat od 1. července.

Kdo mezitím nemocnici povede?
Změna ve vedení bude kontinuální, protože do 30. 6. zůstává ve funkci ředitele Miroslav Vávra.

Jaká budou kritéria na nové vedení nemocnice?
Předsedou představenstva náchodské nemocnice musí být zkušený manažer se zkušenostmi s vedením prosperujícího zdravotnického zařízení. Jednání s adepty na členy představenstev stále probíhají.

Jaké bude mít nové vedení přednostní úkoly? Bude mít za úkol řešit ztráty nemocnice? Zůstane nadále jako priorita nová výstavba a modernizace nemocnice?
Mezi hlavní úkoly předsedy představenstva Oblastní nemocnice Náchod bude patřit personální stabilizace tohoto zařízení, řešení akutních problémů, které souvisejí s posunem termínu rekonstrukce, a příprava nemocnice na rekonstrukci. Mezi jeho manažerské priority bude samozřejmě patřit také finanční stabilita s postupným oddlužením nemocnice.