YVONA BŮŽKOVÁ, Ředitelka SŠZE a SOU CHKT Kostelec n. O.

Zda je změna času přežitek, nedokážu posoudit. Hodnotím ji subjektivně. Na jaře mi spíše vadí, protože po změně času vstávám zase do tmy a mám jednu noc o hodinu kratší. V létě jsem za posun času ráda, protože se prodlužují letní večery a na podzim je změna času zase spíše příjemná. Jedna noc o hodinu delší je milá, ráno se několik dní, než se biorytmus přizpůsobí, vstává lépe a o několik dní je ráno světlejší. Ale pokud by došlo ke zrušení letního času, myslím, že by mi nechyběl.
Verdikt: ANO

FRANTIŠEK KINSKÝ, Potomek české šlechty a zastupitel Kostelce

Co je přežitek? Všichni mezitím ví, že úspory změny času nepřinesly. Ale delší večer s denním světlem v létě je přece příjemný. Nebo ne? A navíc já se těším na víkendovou změnu času. Budu spát o hodinu déle. A to je nám spáčům příjemné. Navíc pokud přijdu někam s pocitem, protože jsem si nepřeřídil hodinky, že jdu o hodinu později, nebudu se muset pro tentokrát vymlouvat. Na jaře je to horší. Noc je o hodinu kratší. A to mně vadí, ale jen z tohoto jediného důvodu, a navíc pouze jednou za rok. Mně osobně, protože se můj život mnohem více řídí pocity než přesným řádem, změna času nevadí. Chápu, že někomu vadit může, ale drama bych z toho nedělal. A do té doby, dokud bude v evropských zemích změna času na letní a zimní platit, samozřejmě dovolí-li to všemocný Brusel, nerušil bych.
Verdikt: NE

PAVEL ŠTĚPÁN, vedoucí Spol. centra Dobruška

Žádná pozitiva v posunu času na letní- zimní či naopak nevidím. Dávno jsou již pryč doby „energetických špiček a krizí" a jestli i v té minulé době to bylo vůbec co platné. Pokud vím, spousta států již od tohoto výmyslu upustila. Dokonce se domnívám, že to ani příliš neprospívá lidskému organismu. Byl bych pro řešení „nechme čas časem", jak to má být podle přírodních zákonitostí. Už tak se do nich vměšujeme dle mého soudu až  až.
Verdikt: ANO

JIŘÍ VÁCLAVÍK, vyšetřovatel RK hasičů

Změna času v současné době dle mého názoru ztratila své opodstatnění. Deklarované energetické úspory jsou přinejmenším diskutabilní a spíše začínají převažovat negativa, z nichž asi největší váhu mají zdravotní potíže, které mnohým lidem změna času způsobuje. Sám na sobě pozitiva či negativa tohoto jevu nevnímám. Jelikož jsem příznivcem delších letních dnů, sdílím postoj několika jedinců, kteří navrhují místo dvou změn času každý rok přejít na „letní čas" celoročně, což v praxi znamená trvale přijmout sousední časové pásmo. Jsem pro zrušení změny času.
Verdikt: ANO

Porota se přiklání spíše ke zrušení změny času.