Kolaudací posledního objektu, který splňoval kritéria projektu na úsporu energií, skončila ve městě akce za 32 milionů korun dotovaná z fondů EU.
Rekonstrukcí během roku prošlo celkem sedm školských zařízení: Školní jídelna s.r.o., Mateřské školy Na Láni, Sluníčko, Klíček a Čtyřlístek, Základní škola Javornická (budova v Komenského ulici) a Základní škola Masarykova (budova pavilonu).

Největší komplikace během zateplování a výměny oken si užili učitelé a uklízečky ZŠ Javornická, původního objektu v Komenského ulici. „Skutečně jsme si vytrpěli své, ale konečný výsledek stál za to,“ bilancoval ředitel školy Milan Kotek a zavzpomínal. „Naše škola již byla rozdělaná, protože dvě etapy výměny oken šly z peněz města. Pak do toho vstoupil projekt EU. Souhlasili jsme s tím, že práce budou probíhat během školního roku s původním termínem dokončení v květnu. To se nám ale vymstilo, protože komplikace se subdodavatelem nakonec vše protáhly o půl roku. Velice náročné to bylo na úklid, do kterého se zapojili i učitelé a samozřejmě stouply náklady na provoz,“ upřesnil ředitel, který je však s výsledkem prací spokojený.

„Udělali nám totiž i regulaci topení, které nyní řídí počítač. Zateplila se půda a teprve až teď na úsporách vidíme, jaký byl únik tepla. Vydařilo se i zateplení školy tvarově. Na rekonstrukci historického objektu přitom měli veliké nároky památkáři, kteří byli s výsledkem také spokojeni,“ dodal Milan Kotek.
Ředitelka MŠ Klíček, která prošla kolaudací jako poslední v úterý, se s kolaudační komisí shodla na některých nedodělávkách. „Třeba vstupní přístavba nebyla vymalovaná a vedle zateplené budovy to nevypadá dobře. Nejsou zcela dokončená ani sklepní okénka. Zmizely nám i dveře za vchodem, které zabraňovaly proudění studeného vzduchu z venku a úniku tepla zevnitř,“ reagovala na dotaz Jana Rollová.

Který zateplený objekt ze seznamu projektu na úsporu energií prokoukl nejvíce? Diskutujte zde