Nové, modernější zázemí a péče soustředěná do jednoho komplexu, taková má být budoucnost rychnovské nemocnice. Právě tento pátek převzala stavební firma staveniště, aby proměna zastaralého areálu mohla začít.

„Modernizace a dostavba rychnovské nemocnice je jednou z nejdůležitějších investicí v rámci rozvoje průmyslové zóny na Rychnovsku. Její hodnota přesahuje 800 milionů korun a přinese centralizaci a zefektivnění lékařské péče, která bude na úrovni 21. století," uvedl již dříve hejtman Martin Červíček.

Vizualizace zmodernizované rychnovské nemocnice.
Na jaře příštího roku začne modernizace rychnovské nemocnice

Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací vyhrálo na sklonku loňského roku sdružení společností Geosan Group a Strabag. Celkové náklady dosáhnou 880 milionů korun, hotovo by mělo být v roce 2025. S výstavbou pomohou i finance od státu.

Kraj požádal o 300milionovou státní dotaci, kterou má poslat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Rozloží ji do dvou let. Částku 200 milionů korun dostane kraj letos, zbylých 100 milionů korun v následujícím roce.

V první řadě přijde na řadu příprava staveniště a také kácení stromů, které je nutné provést do konce března, kdy končí vegetační klid. "Pak se budeme plně věnovat energocentru a výstavbě nového pavilonu, zakládání vlastní stavby," doplnila vedoucí oddělení průmyslových zón CIRI Jana Jiráňová.

V areálu rychnovské nemocnice vyroste nový pětipodlažní pavilon urgentního příjmu jako přístavba stávajícího pavilonu DIGP. Vzniknou tu prostory pro urgentní příjem včetně třídění pacientů s vazbou na interní a speciální vyšetřovnu, zákrokový sál a sádrovnu, zázemí pro záchrannou službu, zázemí pro sanitáře, zobrazovací metody, ambulance chirurgické, ortopedické, interní se zázemím, oddělení odběrů, dále oddělení JIP, oddělení ARO, čtyři multioborové centrální operační sály s celým přidruženým provozem a lůžkové oddělení chirurgie a lůžkové oddělení ortopedie.

Pavilon DIGP už částečnou rekonstrukcí prošel. Plánuje se však další - ve třech podlažích. Moderní interiér získají hlavní vchod s nově řešenou vstupní halou, jejíž součástí bude recepce se zázemím, lékárna a bufet, ale také onkologický stacionář, ambulantní vyšetřovny s čekárnou, vyšetřovny endoskopie a centrální sterilizace.

Projekt je součástí třech usnesení vlády z února 2015, června 2017 a října 2020, a to v souvislosti s podporou infrastruktury v okolí průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Memorandum o spolupráci vzniklo mezi vládou, společností Škoda Auto a Královéhradeckým krajem. Přípravu, administraci a realizaci této významné investiční akce kompletně zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací.

„Z prvního nadzemního podlaží bude přemístěna jednotka intenzivní péče interny do nového pavilonu a místo ní bude onkologický stacionář a odborné ambulance. V posledním sedmém patře pak ještě dojde k rekonstrukci a bude vytvořeno zázemí pro personál,“ popsal chystané změny ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl, přičemž doplnil, že gynekologicko-porodnické oddělení už má díky nedávné rekonstrukci hotovo.

Pavilon DIGP a budova urgentního příjmu se propojí, čímž vznikne jeden multifunkční celek. Projekt počítá s již zmíněným novým energocentrem, úpravou zpevněných ploch, komunikací a inženýrských sítí i s vybudováním více než 200 parkovacích stání a s výrobnou medicinálních plynů. „Doteď máme zásobník, kam je kyslík zavážen. Při výstavbě vznikne stanice, kde si ho budeme vyrábět sami, což je v delším časovém horizontu pro nemocnici ekonomicky výhodnější a z hlediska provozu flexibilnější. Nebudeme tak stále odkázáni na dodávky,“ upozornil ředitel nemocnice.

V současné době je lékařská péče rozesetá po několika budovách v areálu. Po dokončení prací se přesune do jednoho komplexu. Uprázdněné budovy má nemocnice v plánu využít pro některý typ návazné, následné péče či péče pro seniory.