A to ani v případě základní umělecké školy. Zdá se, že tento slavnostní rituál ponejvíce upadl do podoby rutinní záležitosti, kterou chtějí mít všichni zúčastnění co nejdříve za sebou a jít si užívat dočasné svobody od školních povinností.

Ale není tomu tak všude. Například na základní škole ve Skuhrově nad Bělou dodržují tradici, která přece jen vyčnívá z každodenního koloběhu školního života.

Na úvod se všichni žáci a pedagogové shromáždí ve školní tělocvičně, kde dojde k vyhodnocení nejlepších žáků. U absolventů první až páté třídy jsou vyzdvihnutí čerství držitelé vysvědčení, která zdobí jen samé jedničky. U žáků druhého stupně pak k uznání od kolegů postačí „jen“ vyznamenání.

Poté jsou na návrhy třídních učitelů rozdány knižní odměny za činnost nad rámec studijních povinností. „Během roku probíhá řada soutěží a jejich úspěšné účastníky je třeba odměnit,“ vysvětlila ředitelka školy Hana Brandejsová. Na závěr proběhne program letošních žáků devátých tříd, kteří se jím rozloučí se školou i svými učiteli. Letos základní školu ve Skuhrově nad Bělou navíc opouští i tři pedagogové. Po programu, který by měl končit přibližně v devět hodin, se žáci rozejdou do svých tříd, kde již proběhne klasické rozdání vysvědčení.

Děti hospodařily

V podobně svátečním duchu se neslo i rozdávání vysvědčení na základní a praktické škole Kolowratská v Rychnově nad Kněžnou, k němuž došlo již včera. „Vyhlašovali jsme výsledky celoroční soutěže finanční gramotnosti, ve které děti sbíraly body za různé aktivity a následně s nimi hospodařily. Včera jim pak byly směněny za peníze, s jejichž pomocí si vybraly dárky,“ uvedla ředitelka Hana Fuksová. Mimořádnost dne podtrhla trampolína instalovaná ve školním dvoře a zmrzlina dovezená od sponzorů školy.

Příklad hodný následování? Asi ano, ale jistě je spousta podobných příkladů, o kterých se nedozvíme.