Zajímavou debatu povede kazatel a předseda Církve bratrské Daniel Fajfr, jenž v současnosti vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze a je jedním z nejžádanějších křesťanských přednášejících. Jeho vztah k Rychnovsku je kladný a velmi blízký. Rád také jezdí na svou chalupu do Říček v Orlických horách.

Jak zvládat a řešit různě zamotaný životní úděl, jak nerezignovat, na co se upínat, jak hledat a nacházet naději, jak mít stále před očima smysl života, který nás může naplňovat, i když procházíme náročnými zkouškami.

Daniel Fajfr je kazatelem Církve bratrské, jenž navazuje na tradice české reformace a chce přitom být soudobým společenstvím lidí všech generací, kde je dobré pobýt, kde je možné se sdílet, pomáhat si navzájem i druhým a nechat se inspirovat biblickými výklady, promlouvajícími do každodenních radostí a starostí.

Jak byste svými slovy pojmenoval nebo vyjádřil smysl života lidem, kteří jej hledají?
Smysl života v určitém období hledá asi každý. Brzy však pozná, že život nekončí happyendem, a proto mnohdy dojde k závěru, že nemá smysl hledat smysl. Člověk pak žije jaksi automaticky ve snaze pěkně prožít alespoň těch pár desetiletí a nic víc nehledá. To je ovšem velká chyba.

Kdy jste uvěřil v Boha?
Když mi bylo devět let, prožil jsem něco, co bych nazval dětskou vírou. Život šel ale dál a přišlo období, kdy jsem s Bohem nepočítal. To se ale změnilo někdy ve dvaadvaceti. V tomto období jsem pochopil, že víra je vlastně rozhodnutí následovat Krista, o což se už snažím přes třicet let a je to krásné a dobrodružné.

K čemu je v dnešní době dobrá víra v Boha?
Ke všemu. Víra není, jak se dřív říkalo, jen k uspokojování duchovních potřeb. Víra v Krista se mi promítá do všech oblastí života – do práce, manželství, výchovy dětí, pomáhá mi překonávat zklamání, krize, splíny, úzkosti. Víra v Boha má v sobě obrovskou energii, je v ní láska, radost, vnitřní pokoj. Zkrátka úžasně naplňuje můj život.

Jak byste obhájil smysl existence církve v našem státě, když víme o jejích historických přehmatech, morálních poklescích a tahanicích o majetek?

Církev musí obhájit sama sebe, musí být otevřená vůči společnosti, být připravena stále se reformovat. Musí uznat své hříchy a napravovat je. Není institucí, která by si mohla zakládat na své výjimečnosti. Tvoří ji obyčejní a chybující lidé. To výjimečné na ni je, že ji drží sám Kristus a proto existuje již 2000 let, jinak by nepřežila. Ovšem spojovat církev jen s průšvihy je jednoduché, ale velmi zkreslené. Nestačil by rozsah našeho rozhovoru, abych vyjmenoval, čím vším přispívá do občanské společnosti – řadu neziskovek, diakonií, charit, misií, hospiců, zdravotních zařízení, škol, domovů, stacionářů, klubů a dalších. Škoda, že tu a tam neprojdou v médiích informace o prospěšnosti církví. Avšak věřím, že až pomine dvacet let trvající neschopnost českých vlád a parlamentu vyřešit vztah státu a církve, a až se najde reálný model pro postavení a jejich působení ve společnosti, věřím, že vezmou za své i mnohé falešné předsudky vůči nim.

Jaké autory a knihy máte rád?
Rád čtu životopisy, teologické knihy. Z klasiků mám rád Dostojevského, Steinbecka. Na nočním stolku mám rozečteného Masaryka a Beneše a jejich statě o demokracii a také knihu o dobývání himálajských štítů.

Co byste vzkázal lidem, kteří nesou obrovské břímě a tíži jako rodiče postižených dětí? A co těm samotným dětem, které si začínají uvědomovat svoje fyzické omezení a pravděpodobnost blízké a neodvratné smrti?
Aby se nenechali odradit a svůj zápas nevzdávali. Neměli by se nechat zmást dezorientovanou společností, která je klamána tím, že ze všech koutů, plakátů a monitorů na nás křičí že život je dobrý jen tehdy, když jsme zdraví a krásní, máme úspěch a peníze, a jsme nezávislí na druhých. To je těžký omyl doby. utrpení patří k životu také. Nejraději bych ani moc nevzkazoval, spíše bych jim přál, aby kompetentní úřady tyto potřeby lépe řešily, a hlavně, aby na to nebyli sami a měli kolem sebe přátele, kteří žijí podle hesla: neste břemena jedni druhých.

Co byste doporučil hledajícím lidem nebo lidem v krizi?
Aby s tím nebyli sami, měli snahu vyhledat pomoc, udělali v tom maximum, co mohou, ale také, aby našli odvahu hledat Boha, který je nám blízko, když se propadáme. Rád bych je také pozval na přednášku a k rozhovoru na toto téma, jenž se připravuje na 29. listopadu v Centru 5ka.
O životě, krizích, o naději a víře zde bude nejen přednášet, ale také si s přítomnými povídat a odpovídat na otázky kazatel Církve bratrské, který se nesnaží o naději jen mluvit, ale hlavně a především ji žít a svým životem šířit.

Otázky připravila Martina Ehlová a kazatel CB v Bystrém Roman Toušek