Vlastimil Zachoval,
starosta Javornice

V letošním roce jsme investovali finanční prostředky do naší základní a mateřské školy. Na jedné z budov jsme vyměnili za více než milion tři sta tisíc bez DPH střechu a za více než sedm set tisíc korun bez DPH okna.

V jejich výměně na druhé z budov chceme pokračovat v příštím roce. Budeme se snažit získat dotaci. Za školou a hřbitovem jsme postavili zpevněné plochy – parkoviště. Vyšlo nás to na částku kolem tří set tisíc korun. V místní části Jaroslav jsme za 250 tisíc budovali osvětlení a chceme v tom ještě pokračovat.

Nejzásadnější pro obec byla oprava silnice v místní části Blatiny, kterou financoval kraj. V příštím roce chceme investovat do rekonstrukcí místních komunikací, a to zhruba milion a půl. Pokusíme se o vybudování sběrného dvora. Na přelomu letošní zimy a jara se v obci otevřel konzum, z čehož máme opravdu velkou radost.