V minulosti se prováděly úklidy v údolích horských říček, zejména Antoniina údolí, údolí Říčky a Zdobnice i na Zemské bráně. Pro letošní rok jsme měli připravený úklid v okolí turistických cest ze Šerlichu na všechny strany. Bohužel matka Příroda nám nadělila nečekanou sněhovou peřinu a tak jsme úklid museli přesunout do nižších poloh CHKO Orlické hory. Zaměřili jsme se na širší okolí Špičáku. Po srazu v Deštném v Orlických horách se turisté rozdělili do čtyř skupin, obdrželi igelitové pytle na odpad a rozešli se pracovat. Uklidili okolí silnice na Úhor, okolí cesty přes Krakonoš na Ošerov a Úhor, dále přes Špičák na Kout a zpět do Deštného, přes Plasnice, kolem šedivinského kostelíka do Deštného. Dále pak po modré turistické cestě kolem Panoramy, přes les Tulešov na Strakovec, Prázovku a do údolí Hluckého potoka k bývalé Poláčkově pile. Na těchto posledních místech nebyl téměř žádný odpad. Byla také uklizena přírodní památka Kačenčina zahrádka v Deštném v Orl. horách, kde bylo velké množství odpadků, odlétávajících od stánků s občerstvením pod sjezdovkami.. Uložení sebraného odpadu bylo domluveno s obcí Deštné v Orl. horách do jejich sběrného dvora. Bylo sebráno celkem 16 pytlů různého odpadu. Dále pak několik pneumatik, plechový sud, rádio, matrace i jiné neuvěřitelné věci. Člověk někdy nechápe, co všechno lidé vyhodí do přírody, jakou si s tím dají práci vyhodit to tak, aby je nikdo neviděl. Vždyť téměř veškerý odpad mohou uložit do sběrných dvorů převážně zdarma.

Chci poděkovat všem turistům za jejich přístup a pracovitost a obci Deštné za možnost uložení sebraného odpadu na sběrném dvoře.

Josef Kučera, CHKO