Letošní koncert nesl název Jmenovánky podle projektu, který sbormistry zaujal a vedl k nápadu zapojit se do něj. Na počátku byla interaktivní knížka pro děti s písničkami na CD. Každá píseň je věnovaná jednomu dívčímu či chlapeckému jménu, proto Jmenovánky. Zábavné písničky o dětech a pro děti nazpívali dospěláci, původně v divadle Ostružina. Autory textu jsou Zuzana Vodičková a Vladislav Kos, hudbu napsal Václav Kramář. Tito autoři přijali pozvání a celý koncert si užili společně s námi.

Téměř dvě hodiny zněly divadlem moderní dětské písničky, které zpívali Cvrčci z MŠ Klíček, Koťata, zpěváčci z Okolních přípravek: Rolnička Solnice, Zvoneček Skuhrov n.B. a Sluníčko z Doudleb n.O., Ptáčata B i A. Slyšeli jsme písně Jakub, Tereza, Natálie, Anna, Vojta, Lukáš a další. Na závěr si všichni společně zazpívali veselou písničku Kateřina.O skvělý doprovod se postarali muzikanti ze ZUŠ Týniště nad Orlicí pod vedením Pavla Plašila, kteří si sami upravili aranže jen na základě poslechu již zmíněného CD.

Podstata projektu tkví v podpoře činnosti zdravotních klaunů. Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, široce uznávaná pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví. Dnes u nás navštěvuje 86 profesionálních zdravotních klaunů 64 nemocnic a 7 domovů pro seniory.

Jejich činnost je náročná a nesmírně záslužná, neboť pravidelně baví dětské, geriatrické pacienty a seniory a s využitím improvizace se je snaží odpoutat od strachu a úzkosti způsobených nemocí, léčbou nebo samotným pobytem v nemocnici a pomáhají tak zlepšit jejich psychický stav.

Právě na činnost zdravotních klaunů přispěly i rychnovské Jmenovánky, neboť část výtěžku z koncertu byla předána přítomným autorům písniček pro zdravotní klauny. V Rychnově tak zazněly v premiéře jmenovánkové písničky v podání dětí.

Děkujeme všem zúčastněným a přejeme, aby raději nepotřebovali povzbuzení zdravotních klaunů, a budeme se těšit na některém z dalších koncertů Rychnovského dětského sboru. (rds)