Ani moderní doba se jim nebrání a lidé tak mohou v tomto období navštívit nejen dožínkové slavnosti, ale i tolik oblíbená posvícení a jarmarky.

„Na konci léta se konaly velké slavnosti, lidé tak oslavovali sklizeň, odtud vzešly třeba dožínky,“ vysvětluje etnografka z Muzea Orlických hor Martina Rejzlová.

Posvícení má zajímavou historii, dříve se jednalo o oslavy vysvěcení kostela, za Josefa II. se posvícení konalo v celé zemi současně, a dnešní společnost si jej už diriguje podle svého. Označení jarmark pochází z německého slova pro výroční trhy. I ty se dnes těší velké oblibě, kromě řemeslných výrobků totiž na jarmarcích návštěvníky čeká i doprovodný program, jako živá hudba nebo různá umělecká vystoupení.

Posvícenské oslavy ve velkém se dnes konají v Kostelci n. O., kde kromě dobré zábavy, hudby a řemeslných stánků nabízejí i tradiční speciality. Za trhy lze dnes vyrazit i do Vamberka na Svatováclavský jarmark. Zájemci se mohou těšit na občerstvení, atrakce, jarmareční stánky a hudební doprovod. Příští víkend se konají Svatováclavské slavnosti také v Dobrušce, kde je uchystán nabitý a atraktivní program od pátku do neděle. Posvícení se pořádají od začátku září až do konce října na mnoha místech regionu, ať už v režii obcí samotných nebo v restauracích a hospodách. I tam se mohou hosté těšit nejen na sváteční pochoutky, ale i hudební doprovod . (lu)