Je právě přestávka a chodbou novoměstské střední průmyslovky se rozléhají tóny Smetanovy skladby Pro Elišku. To si jen ke zdejšímu pianu odskočil zahrát jeden ze žáků Ondřej Ptáček z České Skalice, budoucí karosář. Hraje na něj už od svých šesti let a těch hudebníků je tu prý víc. A třeba k nim přibydou další a založí společně kapelu. Šance se zvyšuje. Už za pár měsíců do Nového Města nad Metují nastoupí noví učňové oborů, které se doposud vyučovaly v Opočně, a škola se na ně chystá. Piano v její chodbě rozhodně nezůstane jedinou raritou.

K robotice má škola blízko

Stavbaři zahájili letos v lednu práce na zateplení šesti budov novoměstské školy, aby se snížila jejich energetická náročnost, přičemž rekonstrukce zahrnuje i výměnu oken a novou fasádu. Právě ta vzbudí největší pozornost. Část fasády jedné z budov totiž ponese výňatky z textu dramatu Karla Čapka R.U.R., což je zkratka Rossumových univerzálních robotů. Nejen že tato nová vizáž školy má odkazovat na slavného krajského rodáka, ale i tady se v jednom z maturitních oborů učí programování robotů. Černý text na bílém podkladu doplní šedá barva fasády zbývajících budov.

Náklady na projekt dosahují téměř 48 milionů korun. Začít měl loni a hotový měl být za dva roky, v roce 2023.

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola Nové Město nad Metují nabízí maturitní obory zaměřené na strojírenství a informační technologie. Zájemci o maturitní obor s výučním listem mohou využít nabídku vzdělání v odvětví mechanik seřizovač-programátor CNC strojů.

Žákům jsou dále k dispozici obory s výučním listem, jako je obráběč kovů, strojní mechanik, jemný mechanik, kuchař-číšník, cukrář, pekař, pečovatel, prodavač, květinář-aranžér, autoopravář, opravář zemědělských strojů, zámečník-údržbář nebo dvouletá praktická škola.

„Kvůli koronaviru došlo ke zpoždění prací, které se ale již rozběhly, vyměněná máme například už okna. Začalo i zateplení na budově tělocvičny a tento týden vyzkoušíme psát text na fasádu,“ prozradila Klára Barešová, ředitelka Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy Nové Město nad Metují.

Pod její křídla spadá i Odborná škola v Opočně, kde se v současné době vzdělává 85 žáků. Od školního roku 2023/2024 se obory z Opočna zcela přestěhují. Kraj si od toho slibuje efektivnější využití prostor pro výuku a také úsporu nákladů spojených s opočenským areálem, tedy i peněz, které by musel investovat do jeho oprav a údržby.

Do Opočna prváci již nenastoupí

V současné době se v Novém Městě nad Metují upravují učebny pro žáky oborů opočenské školy a zároveň se připravují i prostory domova mládeže Králíček.

"Od 1. září letošního roku bude rovněž v provozu školní kuchyně v kasárnách, odkud se budou obědy rozvážet, a také školní restaurace Pyramida, kde pracují žáci oboru kuchař a číšník. Ve školním roce 2022/2023 bude výuka 1. ročníků oborů autoopravář, zámečník-údržbář, prodavač a květinář-aranžér přesunuta na pracoviště školy do Nového Města nad Metují. V Opočně se již nebudou otevírat. Druhé a třetí ročníky zatím zůstanou v Opočně, kde výuka postupně skončí,“ dodala Klára Barešová.

Irena Voříšková, Jana Kotalová