Duševní nemoc znamená i v třetím tisíciletí často společenské stigma. S podobnými problémy pomáhá lidem rychnovská pobočka občanského sdružení Péče o duševní zdraví, která vznikla v roce 2009.

Kontakty

I v následujícím roce přijímalo sdružení nové zájemce o služby, a tak se jeho pracovníkům potvrdilo, jak tato pomoc v regionu chyběla. „Sociální pracovníci byli za rok v kontaktu s 69 lidmi s duševním onemocněním, uskutečnili za rok 1721 kontaktů, z toho 725 delších než 30 minut,“ uvádí manažerka sdružení Leona Hniličková.

A pokračuje: „Z 69 osob necelou třetinu představují lidé, které kontaktujeme jednou nebo dvakrát, a oni o služby zatím zájem nemají. U duševně nemocných je obecně problém s motivováním a tato práce se zpravidla zúročí v budoucnu. Někteří se pro pomoc rozhodnou až po opakovaném jednání.“

Trénink a letitá pomoc

Další třetinu tvoří lidé, kteří potřebují hlavně vyřešit aktuální problémy jako hrozby exekuce, výpovědi z nájmu a podobně, což se většinou podaří během pěti až deseti setkání.

„Více než třetina lidí je s námi v dlouhodobém kontaktu, pomáháme jim na obtížné cestě životem s duševní nemocí. U některých to znamená trénink samostatného bydlení, u jiných docházení do nácvikových skupin komunikace či praktických dovedností, jiní potřebují náhradní sociální prostředí pro trávení volného času, a konečně, u řady lidí je to letitá pomoc se začarovanými kruhy rodinných konfliktů, života na hranici bídy, trpělivé učení, jak včas poznat projevy nemoci,“ popisuje Hniličková konkrétní pomoc.

Shrnuje, že snahou sdružení je, aby tito lidé mohli běžně žít a nemuseli být opakovaně hospitalizováni na psychiatrii.

Vysvědčení od pacientů

Pracovníci sdružení vyhodnocovali, jak jsou klienti se službami spokojeni, například jak jim vyhovuje přístup pracovníků, nebo jak hodnotí posun své životní spokojenosti vlivem užívání služeb.

„S nadsázkou řečeno, požádali jsme klienty, aby nám vystavili vysvědčení, když v dotazníku měli známkovat jednotlivé položky jako ve škole. Průměrná známka za rychnovskou pobočku vyšla 1,6. Výsledku si velice vážíme, protože spokojenost klientů je pro nás prioritou,“ neskrývá spokojenost manažerka sdružení.

Upozorňuje, že společně s klienty rovněž hodnotili, jak se loni podařilo dosáhnout stanovených cílů služeb. V rychnovské pobočce činil průměrný výsledek 82 procent.

Štěpánka to zvládla

Příkladem klientů sdružení je kupříkladu Štěpánka, která se ve svých dvaatřiceti letech vlivem schizoafektivní psychózy nedokázala postarat sama o sebe. Sama říká: „Nemoc vás vyřadí, nechápete souvislosti…“

Rodina jí pomoci nedokázala, a protože nechtěla platit její dluhy, navrhovala umístění do domova důchodců. To motivovalo Štěpánku ke spolupráci se sociálními pracovníky Péče o duševní zdraví. A dnes? Poradí si se svou nemocí, zvládne samostatnou domácnost a vyjde s penězi.

Kde najdete Péči o duševní zdraví?

- Společenské centrum, 2. patro, Panská 1492, Rychnov n. K., 516 01;
- Kontaktní osobou je vedoucí pracoviště Pavel Provazník. Můžete ho oslovit telefonicky na čísle: 773 915 745 nebo e-mailem: pavel.provaznik@pdz.cz;
- Další kontakty na pracoviště – tel.: 494 322 025, e-mail: pdz-rk@pdz.cz;
- Středisko můžete navštívit také osobně. Kontaktním dnem je úterý mezi 9 a 17 hodinou;
- Více na: www.pdz.cz.