Pouze tři areály kasáren na Rychnovsku stále využívá armáda. Zbytek vlastní města nebo soukromí podnikatelé.

Chátrající budovy

Příkladem vojenské budovy, kterou se po odchodu armády nepodařilo znovu využít, jsou kasárna ve Vamberku. Městský úřad je získal v roce 2004 bezúplatným převodem. „Původně se tam nacházela textilka, armáda si tam zřídila sklad tankového materiálu. Už v té době začal areál chátrat. Když jsme ho převzali my, byl už ve špatném stavu. Ten se teď stále zhoršuje,“ uvedl starosta Vamberka Jiří Mazúch.

Vamberk se snaží areál prodat developerům. Ti by ho měli využít v souladu se studií využitelnosti, kterou si nechalo město zpracovat. Počítá se v ní s výstavbou bytů, obchodního centra i sportoviště. Naplnit tento záměr se zastupitelům zatím nedaří. „Areál je v nabídce realitní kanceláře, ale konkrétní zájemce zatím nemáme,“ dodal Mazúch.

Průmyslové využití

Dobré zkušenosti s využitím bývalých kasáren mají například v Rychnově nad Kněžnou. „Městu patří jedna budova a tu pronajímá Muzeu a Galerii Orlických hor. Zbytek se prodal soukromým vlastníkům a vznikla tam podnikatelská zóna,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku města Jaroslav Tichý.

I kasárna v Rokytnici našla nové uplatnění. Stal se z nich průmyslový objekt, kde sídlí několik soukromých firem. Část areálu využívá i Správa státních hmotných rezerv.

Kasárna na Rychnovsku: jen tři objekty využívá armáda, zbytek soukromníci

Ne celý rokytnický areál se však tímto způsobem podařilo využít. „Volné zatím zůstávají asi tři hektary. V současné době připravujeme podklady, abychom se mohli zapojit do databáze brownfieldů, tedy objektů, které ztratily své původní využití a hledají nové,“ uvedl starosta Rokytnice v Orlických horách Petr Hudousek.

Uprchlický tábor

V Kostelci nad Orlicí se kasárna proměnila v uprchlický tábor. Utečenci žijí v pobytovém středisku od roku 2001. S tímto způsobem využití kasáren však od začátku nesouhlasí velká část obytel Kostelce.

Armáda stále sídlí v kasárnách v Týništi nad Orlicí, Čermné a Dobrušce. „Provoz vojenského zařízení funguje stejně jako dříve. Jediná změna, která v posledních letech nastala, je zrušení posádky vojáků základní služby,“ vysvětlila tisková mluvčí Vojenského zařízení v Týništi Ivana Šťastná.

Muniční sklad

Téměř totožná situace je v Čermné. Muniční sklad funguje dál, po zrušení základní vojenské služby zde ale sídlí pouze jednotka profesionálů. V Dobrušce sídlí již od padesátých let Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad. Zajišťuje geografické podklady a mapy určené pro zabezpečení obrany země.

Kasárna na Rychnovsku, která využívá armáda: Týniště nad Orlicí (vojenské zařízení), Čermná nad Orlicí (muniční sklad), Dobruška (Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad)

Kasárna na Rychnovsku, která už armáda nevyužívá:

Rokytnice v Orlických horách – Armáda areál opustila v březnu roku 1991. Část budov využívá Správa státních hmotných rezerv. Část areálu získalo město Rokytnice prostřednictvím bezúplatného převodu. V kasárnách sídlí několik soukromých firem, zhruba 3 hektary zatím nemají využití.

Rychnov nad Kněžnou – Město získalo budovu č.p. 2, kterou pronajímá Muzeu a galerii Orlických hor. Muzeum prostory využívá jako galerii, kanceláře a další zázemí. Zbytek kasáren odkoupili soukromí vlastníci a v místě podnikají.

Vamberk – Areál kasáren získalo město bezúplatným převodem v roce 2004. Nechalo si zpracovat studii využitelnosti, která počítá s výstavbou bytů, obchodního centra a sportoviště. V současnosti se zastupitelé snaží prostřednictvím realitní kanceláře získat developerskou společnost, která by studii využitelnosti zrealizovala.

Kostelec nad Orlicí - Od roku 2001 je v areálu bývalých kasáren uprchlický tábor.

(luc)