Jak upozorňuje starosta Jan Hostinský, Solnice také rozšířila veřejné osvětlení - kvůli většímu bezpečí. K té má ostatně přispět i nový kamerový systém v Solnici a Kvasinách, který je opticky napojený na dohledové pracoviště rychnovské městské policie. Dotace v souvislosti s rozvojem průmyslové zóny otevřely Solnici cestu k investicím, které by si jinak dovolit nemohla. Mít svůj domov vedle velké průmyslové zóny však má i svá úskalí. "Řešíme problémy, které nemusí řešit mnohá města v České republice," podotýká Jan Hostinský.

Jak se žije ve stínu kolosu, jakým je kvasinská automobilka?
Na jednu stranu máme obrovskou zaměstnanost, mnoho lidí má podnikatelské příležitosti díky tomu, že jsou tu v tuto chvíli stále vysoké mzdy a na druhou stranu, bohužel, řešíme problémy, které takový rozvoj přináší. Obrovské dopravní zatížení, které v posledních dnech skutečně na Rychnovsku graduje a zároveň je to zatížení z hlediska pohybu zaměstnanců agenturních a cizích státních příslušníků. Ale zas neřešíme problémy, které plynou z chudoby.

Solnice stále čeká na obchvat, kdy se začne stavět?
Jsme na prahu výstavby s tím, že se bohužel stále nedaří vykoupit poslední pozemek. Je územní rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení a i z dokumentů ŘSD vyplývá, že pokud bychom zmíněný pozemek získali, může se stavět na jaře příštího roku. Je to dopravně obrovská akce, investiční náklad v tuto chvíli přesahuje půl miliardy korun. Byl bych velmi rád, kdyby se výkupu podařilo docílit smírnou cestou, protože pak bohužel nastává varianta vyvlastnění a ta vždycky přináší komplikace a časovou prodlevu.

Tuto stavbu potřebujeme, protože dopravní situace je v Rychnově neúnosná a v návaznosti na to je neúnosná i v Solnici. Zároveň je v havarijním stavu most přes řeku Bělou, potřebuje rekonstrukci a tu nelze udělat bez toho, že bychom měli obchvat. Nebylo by pak při střídání směn kudy jet.

Další investice Solnice v souvislosti s dopravou

Ještětice, které spadají pod Solnici a rovněž jimi prochází frekventovaný hlavní silniční tah z Rychnova nad Kněžnou na Náchod, se brzy dočkají nových chodníků. Ten současný projde na podzim rekonstrukcí a naváže na něj nový. Protažen bude směrem na Solnici až k odbočce, kde doposud chyběl a kde se nachází stánek se zmrzlinou. Navíc na obou koncích Ještětic přibydou vjezdové brány, které mají přijíždějící auta zpomalit.

"Zároveň bylo z průmyslové zóny zažádáno o společnou akci Solnice, Bílého Újezdu a Podbřezí o vybudování cyklostezky od konce Ještětic až po Motel Skalka. Teď probíhá výběrové řízení. Jde o investici v řádu desítek milionů korun a samozřejmě se na ní podílejí i všechny tři obce," upozorňuje Jan Hostinský.

Po jejím dokončení se tak lidé svezou po cyklostezce z Rychnova až do Podbřezí, kde je další trasa navede k Dobrušce.

Solnice měla problémy i s nelegálními ubytovnami, jsou tu stále?
Množství dělníků ubytovaných v Solnici je v tuto chvíli stále vysoké. Nemůžu ale nezmínit to, že máme cizineckou policii přímo v Solnici a tím pádem jsou prováděny denní kontroly a díky spolupráci se státní policií a s Městskou policií v Rychnově nad Kněžnou je z hlediska represivního situace zvládnutá. Covid přinesl i jistou změnu, protože přeci jen je ten počet pracovníků, kteří se tu pohybují, menší, než byl, a tlak na potřebnou pracovní sílu do průmyslové zóny je také menší. Ale to se samozřejmě změní ve chvíli, kdy bude postupně průmyslová zóna uváděna do dalších fází života. Takže hlad po pracovnících tu bude.

Bohužel zákonodárci přijali nový zákon o místních poplatcích, je stanovený tak, že se dá vybírat jen z krátkodobých pobytů. Sice to báječně řešilo předcovidovou situaci v Praze, ale toto u nás není airbnb. Zlikvidovalo nám to možnost vybírat za ubytované pracovníky poplatky. A prohlásit pobyt zahraničních dělníků za lázeňský, abychom poplatek mohli vybírat, to by připomínalo Kocourkov.

Na druhou stranu ale můžete těžit z dotací od státu a investovat. Co máte dalšího v plánu?
Stále je ještě platné vládní usnesení o podpoře průmyslové zóny na Rychnovsku, což nám umožňuje čerpat dotace.

Podáváme žádost o dotace na sportovní areál, máme dokumentaci na kompletní rekonstrukci - běžecký ovál, fotbalové hřiště, velké víceúčelové hřiště pro míčové hry a menší víceúčelové hřiště pro trénink fotbalistů a zázemí pro obsluhu celého areálu. Doufáme, že Národní sportovní agentura převezme závazky, které z průmyslové zóny vyplývají, a podaří se nám toho zrekonstruovat co nejvíce podle množství přiznaných peněz.

Dále plánujeme rozšíření školy, která je v tuto chvíli na hranici své kapacity. Máme zpracovaný projekt na půdní vestavbu.
U sokolovny se pak dokončuje stavební dokumentace, její rekonstrukce je rozdělena na dvě fáze. Budova pochází z 30. let a kvůli přestavbám v 70. letech vypadá strašlivě. Během první etapy má být uvedena do vzhledného a technicky správného stavu a v té druhé se počítá s přístavbou k sokolovně do volného prostoru mezi turistickou ubytovnou a stávající budovou. Je tam místo pro vybudování posilovny, cvičebního prostoru pro jógu a podobně. I v tomto případě by dotaci měla poskytovat Národní sportovní agentura.