Měl jsem ten den volno a na svém pracovišti na Kopečku jsem se vyskytl víceméně náhodou a okamžitě jsem byl odchycen. Jelikož mám bohaté zkušenosti s pořádáním různých akcí a vím, jak to není lehké, zvlášť v začátcích, se svojí účastí jsem souhlasil.

Na den ,,D'' jsem si připravil nářadí a proutí, něco hotového zboží a protože nejsem motorista, ochotná paní pořadatelka mne dovezla do Javornice i zpět. V čase našeho příjezdu na promoklé zahradě již ,,makalo'' několik obětavců, aby návštěvníci a účinkující co nejméně pocítili následky předešlé bouřkově noci. Vzhledem k počasí a mohutné bouři a přívalům deště předešlé noci to vypadalo, že pořadatelé a řemeslníci budou nad návštěvníky hrát přesilovku.

Brzy se však vyčasilo a prostor kolem domku slavného malíře Vojtěcha Sedláčka se zaplnil kulturychtivými návštěvníky. Na pódiu postupně defilovaly se svým uměním děti z místní mateřské a základní školy, Ochotnicko čtenářská beseda Orlice z Potštejna, základní umělecká škola z Žamberka, Ochotnický divadelní soubor Na Skále Helvíkovice.
Kromě řemeslnických stánků a předvádění řemesel bylo i bohaté občerstvení, pro děti stále obsazený dětský koutek, s muzikou na pódiu se střídal flašinetář.
Velký zájem dětí i dospělých vzbuzoval zvířecí koutek a jízda na poníkovi. Volně přístupný byl domek V. Sedláčka, kde kromě jiných děl jsou vystaveny i kresby Josefa Korejze Blatinského a v přilehlé stodole historické nářadí, maringotka,kočár, povozy.

Pořádala Obec Javornice a Spolek Javor, podporovaly Chata Jitřenka Zdobnice, firma Králíček-Interiéry, mediální partner Country radio.
Velký dík patří všem obětavcům z řad pořadatelského týmu a nezbývá než přát hodně sil a nadšení do příštího ročníku staročeského jarmarku.

Petr Zámečník,

Bartošovice v Orlických horách