Za zdmi dlouhou dobu opuštěného a zavřeného areálu někdejšího opočenského kapucínského kláštera se od loňského roku rodí komunitní zahrada a také nové nápady. Nové pohledy, jak ho oživit, má nyní přinést i mezinárodní konference, jejíž dějištěm se stane od 17. do 19. března Kodymův národní dům v Opočně. Místním nabídne vzdělávací semináře se zaměřením na revitalizaci kulturního dědictví, inovativní využití památek a jejich udržitelný rozvoj.

„Opočenská veřejnost se má stát nejen hlavním uživatelem obnoveného klášterního komplexu, ale měla by být také spolutvůrcem jeho obnovy a náplně. Inspiraci místním přinesou vzdělávací semináře, které budou šířit zkušenosti z podobných projektů revitalizace památek u nás i v Evropě,“ uvedla Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana odpovědná za kulturu, cestovní ruch a památkovou péči.

Z klášterních zahrad. Azbestové domky se mění v trosky.
Azbest z kláštera v Opočně mizí, v areálu vznikne komunitní zahrada

Opočenské semináře povedou mimo jiné také norští partneři z organizace Fjellugla Kompetanse AS a odborníci z Norwegian University College of Green Development, kteří budou sdílet inovativní přístupy k rozvoji kulturního dědictví a jeho potenciálu pro cestovní ruch. Prezentace se budou dále věnovat konceptům udržitelného komunitního rozvoje a regenerativního pěstování, se kterými pracuje i projekt Komunitní zahrady kapucínského kláštera v Opočně.

Zástupci partnerské organizace z Norska do Opočna zavítali už na podzim loňského roku, tehdy se tady uskutečnil pod jejich vedením tesařský workshop, v jehož rámci vznikal se zapojením místní komunity mobiliář pro tamní klášterní zahrady.

Po léta opuštěný a uzavřený areál kláštera se má dočkat proměny a oživení. Na budování komunitní zahrady tu spolupracují zájemci z řad veřejnosti.
Lavičky do klášterní zahrady v Opočně vyrobí i tesaři z Norska

„Na březnové semináře v dubnu navážou dílčí workshopy, které budou podkladem pro tvorbu Strategického plánu rozvoje kláštera. Opočenská veřejnost bude mít znovu příležitost se zapojit do diskuze nad osudem této místní památky,“ dodala náměstkyně Berdychová.

V areálu v minulosti fungoval Svatojánský ústav pro péči o hluchoněmé a slabomyslné ženy. V roce 2007 však osiřel. Jeho část v létě roku 2022 obsadila stavební technika. Zakousla se do azbestových přístaveb, které tu vyrostly v dobách minulého režimu, aby je odstranila.

Tesařský workshop v zahradě opočenského kláštera. Lavičky, které při něm vzniknou, okrášlí zdejší prostory.
Pily, hoblíky, sekery: zahrada v Opočně ožívá tesařským umem, současným i dávným

Klášterní komplex v Opočně byl založen na základě rozhodnutí provinciální kapituly kapucínského řádu v roce 1673, přičemž základní kámen byl položen roku 1674 za významné finanční pomoci majitele panství Ludvíka Colloredo-Walsee. Po roce 1951, kdy naposledy sloužil církevním účelům, byl až do roku 2007 využíván pro Svatojánský ústav pro péči o hluchoněmé a slabomyslné ženy. Celý komplex, který je šest let v majetku Královéhradeckého kraje, byl v roce 1958 prohlášen kulturní památkou.

Památka patří Královéhradeckému kraji. Proměna zahrad se může uskutečnit i díky štědré podpoře z Norských fondů.

"V rámci projektu budeme organizovat dvě větší výstavy a dva koncerty, ale jinak bychom venkovní prostor nabídli i veřejnosti. Byli bychom rádi, kdyby se tím toto místo oživilo," přiblížila loni plány Lucie Maříková z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu krajského úřadu s tím, že od loňského září měl areál přejít do správy Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. "Určitě ve spolupráci s muzeem vznikne také něco, co by připomnělo zdejší historii," doplnila.

Oživení klášterních zahrad se daří uskutečňovat prostřednictvím projektu Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně, jehož rozpočet činí 5,3 milionu korun. Většinu těchto peněz (4,75 milionu korun), pokryje finanční podpora z Norských fondů (Fondy EHP 2014–2021