Obsahovat bude strategické záměry a rozvojové priority pro příštích patnáct let.

Názory a zkušenosti obyvatel města poslouží jako důležité podklady a průzkum přispěje k přesnějšímu vymezení témat, jimiž by se měl plán zabývat.

Hasiči -senioři v akci.
Peklo je ve finále