Většina současných staveb kostelů a kapliček pochází z 2. poloviny 17. století až konce 18. století. Na snímku se nachází Kostel svaté Máří Magdalény v Olešnici v Orlických horách.

Většina současných staveb kostelů a kapliček pochází z 2. poloviny 17. století až konce 18. století. Na snímku se nachází Kostel svaté Máří Magdalény v Olešnici v Orlických horách.

Kostel nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí byl od 13. století součástí jednopatrové budovy kláštera řádu křižovníků, který byl v 15. století vypálen husity (pozůstatky byly objeveny roku 1956).

Kostel nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí byl od 13. století součástí jednopatrové budovy kláštera řádu křižovníků, který byl v 15. století vypálen husity (pozůstatky byly objeveny roku 1956).

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je barokní kostel z první třetiny 18. století, stojící nad vsí Neratov v Orlických horách. Kostel je od roku 1992 chráněn jako kulturní památka České republiky.

Kostel nanebevzetí Panny Marie je barokní kostel z první třetiny 18. století, stojící nad vsí Neratov v Orlických horách. Kostel je od roku 1992 chráněn jako kulturní památka České republiky.

Kostel svatého Matouše v Jedlové byl vybudován v letech 1737-1741 a vysvěcen Františkem Martinem. Od roku 1958 byl uzavřen a od roku 1993 se zahájila jeho oprava.

Kostel svatého Matouše v Jedlové byl vybudován v letech 1737-1741 a vysvěcen Františkem Martinem. Od roku 1958 byl uzavřen a od roku 1993 se zahájila jeho oprava.

Kostel svatého Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici vznikl z pohřební kaple v letech 1708 až 1712. Dodnes se dochovaly pouze lavice a nepatrné zbytky zařízení na kruchtě. V posledních letech je tradicí, že na svátek patrona kostela (květen) se zde koná mše.

Kostel svatého Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici vznikl z pohřební kaple v letech 1708 až 1712. Do dnešních dnů se dochovaly pouze lavice a nepatrné zbytky zařízení na kruchtě. V posledních letech je tradicí, že na svátek patrona kostela sv. Jana Nepomuckého (květen) se zde koná mše.

Kostelík svatého Josefa nedaleko Kounova byl postaven v roce 1907. V blízkosti kostela se nachází kaplička a hřbitov.

Kostelík svatého Josefa nedaleko Kounova byl postaven v roce 1907.V blízkosti kostela se nachází kaplička a hřbitov.

(Zdroj: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.)
(V dalším díle 31. května připomeneme krajiny Říček v Orlických horách.)