Připomeneme si významné události a milníky od období první republiky až do devadesátých let. Prostřednictvím historických fotografií můžete zavzpomínat například na historii známého cukrovaru, který byl založen již v roce 1871, na zasazení Lípy svobody z roku 1919 a ochotnické divadlo. Nezapomeneme ani na členy Sokolu, Myslivecký spolek Meziříčský a obecní školu, která tehdy stála na místě dnešního Obecního úřadu.

Projekt Jak jsme žili v Československu vychází každý pátek na tištěných stránkách Rychnovského deníku. Příště se můžete těšit na vzpomínky z Častolovic.