ZAROSTLÁ ZAHRADA v Rychnově nad Kněžnou, kam si dříve chodívaly děti hrát. Tyto místa byla stvořena pro dětské hry a dobrodružství.

Zarostlá zahrada v Rychnově nad Kněžnou, kam si dříve chodívaly děti hrát. Tato místa byla stvořena pro dětské hry a dobrodružství.

RYCHNOVSKÝ ZÁMECKÝ PARK, umístěný vedle jízdárny, kde se nacházel vláček pro děti, houpačky, prolézačky, skluzavka, kolotoč.

Rychnovský zámecký park, umístěný vedle jízdárny, kde se nacházel vláček pro děti, houpačky, prolézačky, skluzavka, kolotoč.

AREÁL ZÁMECKÉHO PARKU se rozkládá přes ulici od Kolowratského zámku. V zámecké jízdárně se i v současnosti příležitostně konají různé kulturní akce.

Areál zámeckého parku se rozkládá přes ulici od Kolowratského zámku. V zámecké jízdárně se i v současnosti příležitostně konají různé kulturní akce.

JÍZDÁRNA prošla s blízkým okolím vydařenou rekonstrukcí a revitalizací a nyní se návštěvníci mohou těšit krásnému prostředí. V zadní části parku se stále nachází dětské hřiště s prolézačkami.

Jízdárna prošla s blízkým okolím vydařenou rekonstrukcí a revitalizací a nyní se návštěvníci mohou těšit krásnému prostředí. V zadní části parku se stále nachází dětské hřiště s prolézačkami.

LETOVISKO STUDÁNKA. Když v roce 1907 vzniklo Studánecké družstvo, postavilo z výtěžků spolkové činnosti hřiště. O zvelebení Studánky se staral místní odbor Klubu československých turistů.

Letovisko Studánka. Když v roce 1907 vzniklo Studánecké družstvo, postavilo z výtěžků spolkové činnosti hřiště. O zvelebení Studánky se staral místní odbor Klubu československých turistů.

STAVBA HŘIŠTĚ na „Trávníku 1“.

Stavba hřiště na „Trávníku 1“.

(Za materiály děkujeme paní Marii Dittrichové z Rychnova nad Kněžnou.)
(V dalším díle 24. 5. si připomeneme kostely v Orlických horách.)