Jak jsme žili v Československu: veřejná okresní nemocnice.

Nemocniční kaple v rychnovské nemocnici. Po zrušení kaple zde byla kancelář technického a provozního úseku a při přestavbě na konci osmdesátých let lůžkové oddělení ARO. Při další přestavbě bylo ARO přesunuto do nových prostor a staré ARO se používalo jako dospávací pokoj chirurgického oddělení. V roce 2003 se tyto prostory přestavěly na nové JIP operačních oborů.

Jak jsme žili v Československu: veřejná okresní nemocnice.

Jeptišky, coby zdravotní sestry, byly ubytované v Labuti. To byla nejen ubytovna pro sestry a lékaře, ale také jídelna. Místní děti si chodívaly k jeptiškám hrát. Po čase město Rychnov nad Kněžnou budovu přestavělo na hotel, který tam je dodnes. Jeptišky pobývaly mnoho času v kapli.

Jak jsme žili v Československu: veřejná okresní nemocnice.

Přední rychnovský primář Jaroslav Kudr starší, který žil v letech 1913 až 1985. Jeho jméno je spojeno především s chirurgií a přednáškami Českého červeného kříže, kde působil jako dlouholetý předseda. Odbornou specializaci z chirurgie získal roku 1949, pro urologii 1951 a hodnost kandidáta věd 1. března v roce 1960.

Jak jsme žili v Československu: veřejná okresní nemocnice.

Odborný a vědecký profil pana primáře dokresluje jeho publikační činnost - uveřejnil na padesát vědeckých prací v domácích i zahraničních periodikách. V Rychnově nad Kněžnou si počínal velmi aktivně, zavedl nové chirurgické a urologické operační postupy. Celkově povznesl odbornou úroveň pracoviště. 

Jak jsme žili v Československu: veřejná okresní nemocnice.

Rodinný život primáře Kudra plynul harmonicky, spolu s manželkou Jarmilou vychoval dcery Jarmilu, Jitku a syna Jaroslava - ten se později stal jeho nástupcem na rychnovském primariátu chirurgie. Do důchodu odešel primář Kudr starší začátkem roku 1976 a na malý úvazek pracoval v týnišťské chirurgické ambulanci ještě do léta roku 1980.

Jak jsme žili v Československu: veřejná okresní nemocnice.

Lékaří z Rychnovské nemocnice.

Za materiály děkujeme panu Josefu Krámovi.

Další díl již 8. 3. z Bačetína.