Území města leží v povodí říčky Rokytenka na okraji Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Teprve v roce 1971 byl Rokytnici znovu přiznán status města, který po válce nebyl obnoven. Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 byla v Rokytnici umístěna sovětská vojenská posádka, k jejímuž odsunu došlo až roku 1991. Po roce 1989 se město rozvíjí jako turistické středisko a centrum východní části hor. Historické jádro města je od roku 2003 městskou památkovou zónou.