Rozdíly jsou velmi viditelné. V současnosti jsou v obci zachované roubené chalupy, barokní areál fary a kostel Všech svatých. V budově bývalé školy, dnes Obecní úřad, je památník obce a výstavní síň místní výtvarnice a řezbářky Jarmily Haldové. Ta je i autorkou výtvarné podoby Kačenčiny pohádkové říše. V centru obce stojí památná lípa, stará více jak 400 let, nejmohutnější památný strom v Orlických horách. V okolí je zachováno protiněmecké opevnění z let 1937-1939.