Obec má rozsáhlou historii, kdy se měnili majitelé. Byly zde vybudovány dvě tvrze. Stará tvrz byla dobyta a rozbořena ve 14. století. Po rozboření byla vybudována nová tvrz, jejíž část základů se dochovala až do začátku 19. století.Zdroj: archiv obce

Obec má rozsáhlou historii, kdy se měnili majitelé. Byly zde vybudovány dvě tvrze. Stará tvrz byla dobyta a rozbořena ve 14. století. Po rozboření byla vybudována nová tvrz, jejíž část základů se dochovala až do začátku 19. století.

Hostinec před druhou světovou válkou. Nejstarší zachovalou památkou obce je zvon odlitý v roce 1644 v Hradci Králové. Další historickou památkou na návrší nad Bolehošťskou Lhotou je lovecký zámek z roku 1700 vystavěný Jeronýmem Colloredem.Zdroj: archiv obce

Hostinec před druhou světovou válkou. Nejstarší zachovalou památkou obce je zvon odlitý v roce 1644 v Hradci Králové. Další historickou památkou na návrší nad Bolehošťskou Lhotou je lovecký zámek z roku 1700 vystavěný Jeronýmem Colloredem.

Roku 1878 byl oficiálně založen sbor dobrovolných hasičů v Bolehošti. Ten založilo 23 zakládajících členů, k nimž se během roku přidalo dalších 48. Prvním velitelem byl Jan Schejbal ze Lhoty. V tomto roce byl pořádán první bál v hostinci Františka Rolla.Zdroj: archiv obce

Roku 1878 byl oficiálně založen sbor dobrovolných hasičů v Bolehošti. Tento sbor založilo 23 zakládajících členů, k nimž se během roku přidalo dalších 48. Prvním velitelem byl Jan Schejbal ze Lhoty. V tomto roce byl pořádán již první bál, a to v hostinci pana Františka Rolla.

Bolehošťský Robur. V průběhu roku 1964 bylo vyřazeno staré hasičské vozidlo, a začalo se se sháněním nového vozu. Dalším automobilem se stal v roce 1976 nákladní Robur. Sloužil sboru pouze pár let, než se porouchal. Spolek vzápětí získal jiného Robura.Zdroj: archiv obce

Bolehošťský Robur. V průběhu roku 1964 bylo vyřazeno staré hasičské vozidlo, a začalo se se sháněním nového vozu. Dalším automobilem se stalo v roce 1976 nákladní vozidlo Robur. Sloužil sboru pouze pár let, než se porouchal. Spolek vzápětí získal jiného Robura.

Základní škola před celkovou přestavbou v roce 1914. V roce 1903 evangelíci zrušili evangelickou školu na návrh představenstva obce a děti začaly chodit společně do školy veřejné. V roce 1914 byla provedena přístavba školní budovy do dnešní podoby.Zdroj: archiv obce

Základní škola před celkovou přestavbou v roce 1914. V roce 1903 evangelíci zrušili evangelickou školu na návrh představenstva obce a děti začaly chodit společně do školy veřejné. V roce 1914 byla provedena přístavba školní budovy do dnešní podoby.

Evangelická škola, tehdy již modlitebna z 20 století. Za fotografie děkujeme Obecnímu úřadu Bolehošť.Zdroj: archiv obce

Evangelická škola, tehdy již modlitebna z 20 století.

(za fotografie děkujeme Obecnímu úřadu Bolehošť.)
(V dalším díle 21. června připomeneme Vodní nádrž Pastviny.)