Pětašedesát procent získané částky bude vráceno na účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou, která peníze použije podle schváleného záměru na podporu činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením a seniory, dále konkrétním lidem a rodinám v nouzi, rodinám s postiženým dítětem, na podporu Základní školy se speciálním vzdělávacím programem v Bartošovicích v Orlických horách a na pomoc do Indie (rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku).

Velice si vážím všech, kteří přispěli k uskutečnění letošní patnácté Tříkrálové sbírky.
Děkuji za štědrost lidem, kteří přispěli finančně do Tříkrálové sbírky. Děkuji také všem koledníkům, vedoucím skupinek, všem, kteří se podíleli na organizaci a pomohli se zajištěním sbírky včetně dopravy koledníků a poskytnutého občerstvení.
Děkuji za obětavost, vytrvalost i za příjemnou atmosféru během sbírky, kterou podpořil i Tříkrálový koncert v Neratově.
Děkuji také P. Suchárovi a Stejskalovi za mši svatou a požehnání koledníkům a kapele LO3 za hudební doprovod při mši svaté v Rychnově nad Kněžnou
Přeji vše dobré v roce 2015.

Eva Šmídová
ředitelka Farní charity 
v Rychnově nad Kněžnou

Kolik vybrali koledníci 
do kasiček na Rychnovsku

Celkem bylo vybráno do 116 kasiček 601 989 korun.

Rychnov 137 698 korun
z toho Dlouhá Ves 5 461 korun

Solnice 21 059 korun
Skuhrov nad Bělou 28 340 korun
Kvasiny 29 843 korun

Borohrádek 21 090 korun
Vamberk 54 179 korun
Záměl 17 782 korun
Vrbice 8 206 korun
Častolovice 19 925 korun
Černíkovice 28 221 korun
Synkov – Slemeno 10 510 korun

Kostelec nad Orlicí 16 522 korun Lično 14 621 korun
Chleny 5 536 korun
Krchleby 2 980 korun
Javornice 4 920 korun
Slatina nad Zdobnicí 25 515 korun Pěčín 7 905 korun
Potštejn 4 544 korun
Třebešov 10 136 korun
Byzhradec 7 000 korun
Polom 4 858 korun

Hřibiny – Ledská 9 488 korun
Voděrady (i Nová Ves, Uhřínovice a Vojenice) 23 430 korun
Lhoty u Potštejna 5 871 korun
Borovnice (i Přestavlky a Rajec) 8 289 korun
Rybná nad Zdobnicí 10 295 korun Rokytnice v Orlických horách 
28 692 korun
Bartošovice v Orlických horách 27 722 korun
Orlické Záhoří 6 812 korun