Jak se bude situace dál vyvíjet, to zatím město neví - starosta vyzval zastupitele, aby přinesli ke zvážení své návrhy.

Ve hře jsou všechny varianty - město si ponechá parkování ve své režii, nebo obnoví smlouvu s firmou stávající, případně osloví jiného zájemce.