Větší investice chceme rozjet až v příštím roce, do té doby chceme získat dostatečné finance.

Na příští rok plánujeme rekonstrukci požární nádrže v obci, chtěli bychom opravit například odtok v nádrži. Vzniknout by tu měla také plocha pro nájezdy požárních vozidel. Plánujeme také rozšíření vodovodního řadu do nově zastavitelných ploch v obci. V loňském roce jsme dokončili velkou stavební akci, jednalo se o celkovou rekonstrukci obecního úřadu. Budovu jsme zateplili, vyměnila se například okna a také podlahy.

Co se týče kulturních akcí, můžeme se pochlubit, že jsme pořádali koncem června setkání rodáků po letech, akce se velmi vydařila.
Rubriku „Co je nového, pane starosto?" budeme přinášet každý týden. Pořadí oslovovaných starostů a starostek bude abecední podle názvu obce.