Plánované rozšíření výroby podniku Isover (dříve Orsil) z koncernu Saint-Gobain v Častolovicích budí velké emoce. V areálu podniku má v budoucnu vyrůst nový 50 metrový komín a zprovozněna bude také v pořadí už třetí linka. Téměř půlmiliardová investice se ale setkala s výrazným odporem ekologického spolku Ekors (Ekologický Orsil), který se obává dalšího znečišťování životního prostředí. Ekors proto nedávno svolal demonstraci spojenou s podpisovou akcí, Isover se zase otevřeným dopisem občanům Častolovic a Čestic a médiím důrazně ohradil proti šíření dezinformací členy spolku.

„V řadě bodů si tam pan ředitel odporuje. Jednak mě zaujalo, že tam píší, že mají 500 stránek materiálů pro studii EIA (Studie o vlivu na životní prostředí), tak proč ji nezadají?“ ptá se Jarmila Novohradská ze spolku Ekors.

Podle ředitele Isoveru Roberta Kazdy nová technologie předpokládá zjišťovací řízení, pak následuje další mechanismus, kdy se řízení takzvaně překlopí do velké studie EIA. To je ale v kompetenci krajského úřadu a ten rozhodl, že mu zjišťovací řízení postačí. Proti tomu se ale Ekors odvolal a v současné době je rozhodnutí na ministerstvu životního prostředí. „My jsme tu studii koncipovali tak, že kdyby to kraj skutečně překlopil do velké studie EIA, bude mít k dispozici veškeré podklady. Součástí je hluková a rozptylová studie, hodnocení zdravotních rizik, materiál má prostě všechny náležitosti,“ říká Robert Kazda

„Říkají, že to bude perfektní a ekologické, a nakonec staví větší komín z důvodu, aby měl větší rozptyl, znamená to – foukneme to k sousedům?“ argumentuje Jarmila Novohradská.

Podle Roberta Kazdy se ale emise z komínů v ovzduší rozptylují. „Máme to potvrzené jednak rozptylovou studií, kde jsme simulovali několik výšek komína a 50metrový z toho vyšel poměrně hodně dobře, jednak studií na hodnocení zdravotních rizik,“ říká. Oba dokumenty podle něj potvrzují, že výsledné imise po realizaci záměru klesnou a dopady na okolí závodu budou nižší než v současnosti.

Největším problémem je formaldehyd

„Oni mají ze zákona povinnost každoročně měřit emise. Jenže tam subjekt, který to měří, přijede ve stanoveném termínu, kdy buď odstaví jednu linku, nebo tam přidají kvalitnější pojivo, a do těch limitů se dostanou,“ říká Jarmila Novohradská. To ale Isover striktně odmítá. A argumentuje tím, že na světě ani v Evropě není žádný výrobce čedičové vaty, který by ve svém výrobním procesu formaldehyd nepoužíval. „Všichni na tom pracujeme, všichni cítíme, že je potřeba se k tomu výzkumem a vývojem dopracovat, nikdo z nás to ale momentálně neumí,“ potvrzuje Robert Kazda.

„Formaldehyd, který je navíc karcinogenem č. 1, ten nás tady opravdu trápí. Je to velice nepříjemný obtěžující zápach,“ říká Jarmila Novohradská. Zástupci Isoveru oponují, že kouř a zápach nerovná se formaldehyd. Připouští ale, že v některých typech kouře obsažen je, ovšem pouze podlimitně. Koncentrace přímo v ulicích Častolovic jsou hluboko pod limitem Státního zdravotního ústavu, který je 60 mikrogramů na kubík. „My se pohybujeme mezi 1 a 4 mikrogramy a s využitím nové technologie a pojiva na bázi cukru, které je momentálně ve fázi testování, se sníží obsah formaldehydu o dalších 90 procent proti současnosti,“ slibuje Robert Kazda. Zároveň ale dodává, že se jeho koncentrace v ovzduší nesnížila ani v období vánočních svátků, kdy závod nevyráběl. Je tomu tak podle něj i proto, že významnými zdroji formaldehydu jsou také doprava a lokální zdroje topení. Nemyslí si, že mezi potřebami závodu a tím, co chce spolek Ekors je nějaký rozpor. „Ten zájem je úplně stejný. My prostě chceme zavést novou technologii, která do budoucna umožní další vývoj jak samotné výroby, tak menšího dopadu na životní prostředí. Pakliže to neuděláme a zůstaneme na té současné, nikam se neposuneme,“ dodává Robert Kazda.

Pomyslný míč je teď na straně ministerstva životního prostředí. O jeho rozhodnutí a o dalším vývoji kauzy vás budeme informovat.