Osoby těžce zdravotně nebo pohybově postižené si musí do konce příštího roku zažádat o nový doklad parkovacího průkazu, případně vyměnit ten stávající. Zavedení nového průkazu je obsahem novely vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů.

„Nové parkovací průkazy jsou již vydávány a osoby, které na ně mají nárok, si musí o nový doklad zažádat do konce roku 2012. V tomto termínu končí také platnost stávajících průkazů,” vysvětlil František Vogl, vedoucí odboru sociálních věcí. „Lidi to nepotěší, protože si pro ty karty budou muset dojít. Ale co je potěší, že to nemusí být hned, ale až do konce příštího roku,” dodal Vogl.

O parkovací průkaz si invalidní lidé musí zažádat osobně na odboru sociálních věcí, protože ještě před jeho zalaminováním je třeba ho vlastnoručně podepsat. „Průkazy nyní vydává náš odbor, ale nevíme, jestli to od prvního ledna nepřejde na úřad práce kvůli vyplácení sociálních dávek. To nám prozatím nikdo neřekl,” uvedl František Vogl.

Kdo může kartu získat a co musí předložit

• průkaz získají osoby, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (průkaz ZTP a ZTP/P) s výjimkou osob, kterým byly tyto mimořádné výhody přiznány pouze z důvodu úplné nebo praktické hluchoty
• žadatel se musí na odbor sociálních věcí městského úřadu dostavit osobně a předložit stávající průkaz ZTP či ZTP/P a jednu fotografii
• pokud žadatel žádá o výměnu předchozího označení, musí to původní vrátit