Zertifikat Deutsch je mezinárodně uznávaná zkouška. Slouží jako doklad znalostí jazyka pro zaměstnavatele v zemích Evropské unie i jinde ve světě. V Německu slouží také jako doklad znalostí při žádosti o německé občanství. Pro studenty je vstupenkou ke studiu na vysoké škole.

Po prvním pololetí jsme měli možnost si zkusit certifikát nanečisto. Pro studenty z jiných škol byla cvičná zkouška za menší poplatek, pro studenty naší školy zcela zdarma. V pátek 16. 3. se pak uskutečnila písemná část „načisto“. Po prezenci se všichni účastníci sešli s učitelkou Věrou Svobodovou v jedné ze tříd obchodní akademie a mohlo se začít. Z naší školy jsme byli tři a celkem nás bylo deset. Cena zkoušky je pro všechny na světě stejná, v naší měně to je 3000 korun.

Písemná část trvala 150 minut a skládala se z těchto úkolů: čtení s porozuměním, gramatické texty, poslech s porozuměním a dopis. Týden poté se konala ústní část. Byli jsme rozděleni do dvojic, ve kterých jsme museli po dobu patnácti minut navzájem komunikovat – představit se, vést rozhovor na základě textu a nakonec vyřešit zadaný úkol. Ve zkušební komisi byly učitelky Věra Svobodová a Irena Břízová.

Úspěšnost v ústní části jsme se dozvěděli ihned a do týdne byly zkoušky vyhodnoceny celkově. Nevím, zda uspěli všichni naši kolegové, ale my tři jsme to zvládli velmi zdárně! Certifikáty už máme doma a odnesli jsme si také pěkná trička od Goethe Institutu.

Pavla Rozsívalová, 4. B