Jaká byla situace na této silnici v předešlých letech?

V minulé době jsme to mnohokrát řešili, na silnici první třídy bylo dost tragických nehod, nejvíce však v roce 2011. Ten byl opravdu problémový. V roce 2013 ale nastalo podstatné zlepšení. Došlo k poklesu nehodovosti i včetně nejzávažnějších následků.

Čím si myslíte, že je tato silnice tak nebezpečná?
Je třeba brát v úvahu, že se jedná o silnici první třídy, je tedy velmi frekventovaná. Navíc počet vozidel, které tudy projedou, se neustále zvyšuje.

Hlavní příčinou nehod je však samotný lidský činitel. Silnice je v dobré kondici, řidiči by se měli přizpůsobit.

Co je jejich nejčastějším nešvarem?
Většinou je to nepřizpůsobení rychlosti a stavu komunikace. Vozidlo pak může velice rychle vylétnout ze zatáčky. Čím jede řidič rychleji, o to jsou pak následky horší. Dalším velmi častým problémem je také nepozornost řidičů, nesoustředí se na jízdu a pak vjedou do protisměru.

Jak jste se snažili situaci na silnici číslo 11 řešit?
V tomto úseku se zvýraznilo směrové vedení. Byly tu nainstalovány vodorovné dopravní značky na středu i po krajích komunikace.

Když člověk jede za tmy, je lépe vedený. Změnily se také svislé dopravní značky a v místech, kde byl již špatný povrch silnice, se vytvořil nový. Na některých místech se dá bezpečnost zlepšit také novými chodníky.

Zde by to ale nemělo smysl, chodci se tu totiž skoro nevyskytují.

Máte v plánu ještě nějaká bezpečnostní opatření do budoucna?
Myslím, že v tuto chvíli jsme pro to udělali maximum. Je patrné i ze statistik, že nehodovost se po tomto opatření snížila.

Letos by se ještě mělo pokračovat s novým asfaltovým potahem na těch úsecích, kde doposud není. Víc už pro to v tuto chvíli udělat nemůžeme. Silnice    se už více rozšířit nedá. Záleží pouze na řidičích, jak budou dbát na dodržování předpisů.

Jak byste ohodnotil bezpečnost tohoto úseku v této době?
Dle mého názoru se už v loňském roce projevila zvýšená bezpečnostní opatření. Za celý rok bylo celkem 477 dopravních nehod v celém okrese. Mezi Vamberkem a Rybnou jich bylo sedm, to je pouhý zlomek.