Jejich snahou bylo zejména připomenout dřívější tradice a zvyky, a to hlavně malým návštěvníkům. ,,Snažili jsme se dětem ukázat, jaké zvyky se dříve dodržovaly a  hlavně jaký byl jejich význam.

V této době se už na ně velice často zapomíná. Naším záměrem je, aby jarmark byl opravdu historický, proto i my sami máme dobové kroje," prozradila organizátorka Vlaďka Jiroutová.

Součástí kulturní akce bylo také připravené pásmo  žáků místní základní a mateřské školy. Vystoupil tu také tradičně Sbor z hor.