„Medicína je v současné době na takové úrovni, že pokud se nemoc včas zachytí, dá se její průběh zpomalit nebo vyléčit. Když se však takový nemocný nedostane do nefrologické ambulance včas, tak nemoc probíhá, aniž by o tom věděl.  Že je vážně nemocný tak zjistí až ve chvíli, kdy nemoc dospěje do stádia, kdy se již navenek projeví. Ale to už je většinou na léčbu pozdě a selhání ledvin se již příliš oddálit nedá.“ vysvětlila sociální pracovnice střediska Klára Dušková.

Aby člověk mohl být transplantován, musí být zařazen do čekací listiny, která je pro celou republiku. Lékaři mají snahu sehnat ledvinu ještě před dialyzačním léčením. „Poté, co   pacient dobře projde potřebnými vyšetřeními, zařadí ho do čekací listiny, kde vyčkává na vhodný orgán. Tak to funguje při transplantaci zemřelých dárců. Čekací doba je asi tři roky,“ uvedla Klára Dušková.

Druhou možností je ledvina od živých dárců. „Asi před osmi lety jsme tady měli ideální případ, kdy manželka dávala ledvinu svému manželovi. Oba jsou v pořádku. Bylo to hrozně hezké, protože všechno proběhlo dobře a nebyly komplikace. Oba byli operováni najednou, protože při transplantaci jde o čas, aby ledvina byla co nejkratší dobu mimo tělo. Naše dárkyně byla tehdy propuštěna již asi pátý den po operaci. Příjemnce ledviny stráví v nemocnici delší čas. Když je vše v pořádku, jedná se asi o dva týdny.“  řekla Klára Dušková.

Dokonce je transplantace možná i přesto, že nedojde ke shodě mezi manželi, když manželka chce svému muži darovat ledvinu. „V organizaci příbuzenských transplantací se vymýšlejí různé způsoby, jak zpřístupnit transplantaci co největšímu množství pacientů, kteří ji potřebují. Tak se třeba dělá to, že když je dárce a příjemce, kteří nejsou kompatibilní, hledá se k nim druhý takový pár, který je pro sebe také neodpovídající a ty ledviny si mezi sebou tyto páry vymění. Říká se tomu párová transplantace. Takže například manželka daruje jednomu z toho cizího páru ledvinu, a jeden z nich ji naopak věnuje jejímu manželovi,“ vysvětlila Klára Dušková s tím, že se vymýšlejí různé způsoby transplantace, protože ledvin je nedostatek.

Kdo se může stát dárcem

• dárcem může být každá osoba starší osmnácti let, která chce nezištně poskytnout orgán

• nemusí se nutně jednat o rodinného příslušníka, může to být i manžel, druh nebo kamarád

• na čekací listině je zapsáno 400 lidí z celé republiky, z Rychnovska jich je 7; na listině je zapsáno 20 % z celého počtu dialýzovaných

• transplantace ledviny představuje nejlepší metodu léčby chronického selhání ledvin