Na projekt nazvaný Stavební úpravy obecního úřadu, Přepychy získali přepyšští podporu téměř 9 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj, zbytek ve výši 3,56 milionu korun pokryly finance z obecního rozpočtu. „Realizace trvala na den přesně osm měsíců,“ prozradil stavbyvedoucí Kamil Polák prvním návštěvníkům s tím, že kolaudace proběhla již 7. června.

A výsledek? Nejen obecní úřad ale také Pošta Partner se přestěhují do moderně vyřešených prostor s bezbariérovým přístupem, vytápěných pomocí tepelného čerpadla. Část střechy je navíc připravena na fotovoltaiku. Přímo nad úřadovnou najdou i zázemí zastupitelé, neboť v podkrovní části vznikla jednací místnost, a také velké prostory, které budou sloužit jako archiv na stále se zvyšující množství dokumentů z činnosti obce. Právě odtud, jak poznamenala s úsměvem starostka Zdeňka Seidelová, jsou i přepychové výhledy na Přepychy.

Zatím tzv. holé místnosti se vzápětí začnou plnit. „Hned zítra sem nastoupí elektrikáři, aby propojili sítě, a truhláři, aby připravili vybavení jednotlivých kanceláří,“ uvedla Zdeňka Seidelová, iniciátorka modernizace, která se netají ani tím, že bez dotací by to prostě nešlo – za jejího působení v čele Přepych „přiteklo“ do obce kolem 35 milionu korun, s jejichž pomocí byly opraveny například sakrální památky, mateřská škola, chodník do lokality Ve Skalách, kaple v údolí Dřízna nebo zasíťovány pozemky pro stavební parcely.