Doteky naděje v čele s nevidomou Renatou Moravcovou touto akcí chtějí propojit svět zdravých a hendikepovaných a že toto spojení funguje a může přinést úžasné zážitky, byl jedinečným důkazem právě tento večer. Zaplněné hlediště divadelnímu, tanečním, pěveckým i hudebním vystoupením nadšeně aplaudovalo a mělo skutečně proč.